Senior – Part 4

“ఏరా! ఒక సిగరెట్ ఉంటే ఇలా పడేయి,” అన్నాడు రావు. “ఇగో అన్నా! అవు అన్నా, ఏంది గట్ల సోంచాయిస్తున్నవు? బిందు మాధవి గురించా?” question mark face పెట్టి అడిగాడు నర్సింలు.

“ఒరే నర్సీ, నీకెప్పుడన్నా నేను universityకి వచ్చే అమ్మాయిల categories చెప్పాన్రా?” అన్నాడు రమణ్‌రావు.

“లే అన్నా!” అన్నాడు నర్సింలు. సిగరెట్టుతో గాలిలో పొగ ఊదుతూ, భగవద్గీత చెప్పిన శ్రీకృష్ణుడిలా pose ఇస్తూ, రమణ్‌రావు నర్సింలుతో ఇలా అన్నాడు.

“హే నర్సింలు, ఈ univeristyకి వచ్చే అమ్మాయిలు ఐదు రకాలు.

1) Groceries, Assignments చెల్లెమ్మలు:

వీళ్ళు నీకు Groceriesకి వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు call చేస్తారు. అలాగే assignments deadlines వచ్చినప్పుడు కూడా వీళ్ళకి నీ phone numbers గుర్తుకొస్తాయి! Groceries తీసుకొచ్చిన రోజు, మరుసటి రోజు భోజనానికి రండి అని అంటారు. మరుసటి రోజు ఎదురైతే, అదే భోజనంలోని కరివేపాకులా చూస్తారు. వీళ్ళకి మగాళ్ళు తమ సేవకు మాత్రమే పుట్టారని ఒక గొప్ప నమ్మకం. మన చవలాయిలు కూడా ఏ మాత్రం తీసిపోకుండా ఈ చెల్లాయిలకు సేవ చేస్తూంటారు.

2) అనుమానపు అమ్మడు types:

వీళ్ళు, universityలో ఉన్న ప్రతి మగ పురుగూ తమ వెనకే పడుతూందని గట్టిగా నమ్ముతూంటారు. కారణం కూడా లేకపోలేదు. అమ్మాయి-to-అబ్బాయి ratio చాలా minor fraction కావడం దీనికి మరింత దోహదం చేస్తుంది. ఐతే వీళ్ళు ప్రతి మగాణ్ణి exception లేకుండా మోహన్ బాబు లెవెల్లో చూస్తారు. ఆ తరువాత ఎలాగూ ఎవరో ఒక మగాణ్ణే పెళ్ళి చేసుకుంటారనుకో. అది వేరే విషయం.

3) Sincere సావిత్రులు:

అదృష్టవశాత్తు వీళ్ళు numberలో ఎక్కువ. వీళ్ళకు తమ చదువేమో, తమ గొడవేమో తప్ప మిగతా విషయాలు పట్టవు. నువ్వు libraryకి, classకి, labకి రాని type ఐతే, నీకు వీళ్ళు ఉన్నారని కూడా తెలీదు.

4) Outgoing అన్నపూర్ణలు:

వీళ్ళు U.S.కి రాగానే సడన్‌గా వాళ్ళు Indiaలో ఎలా ఉండేవారో మర్చిపోతారు. వీళ్ళు ఎప్పుడూ ఏదో partyలోనో, functionలోనో, library steps మీదో కనిపిస్తారు. నీకు కనీసం వాళ్ళని examsలో చూసినట్టు కూడా గుర్తు రాదు. ఐతే, moviesలో tickets కొనేప్పుడు వాళ్ళు student I.D. తీయడంతో నీకు వాళ్ళు students అని confirmation లభిస్తుంది.

5) —————–:

వీళ్ళు చదువు ఒక్కటే కాకుండా మిగతా విషయాలు కూడా ముఖ్యమని భావిస్తారు. ఉన్నంతలో వాళ్ళ జీవితాన్ని అందంగా మలుచుకుంటారు. అందరితో కలివిడిగా ఉంటారు. తమ principles ఏవైనా వాటిని తొణక్కుండా పాటిస్తారు.

Balance ఉన్న మనుషులు. ఇలాంటి వాళ్ళు అమ్మాయిలలోనూ, అబ్బాయిలలోనూ తక్కువే. వీళ్ళ వల్ల నువ్వంటూ ఉంటావే, ఎక్కడుంటే అక్కడ రోష్నీ వస్తుంది!

కాబట్టి ఓ నర్సింలు, బిందు మాధవి ఏ categoryనో త్వరలోనే తెలుస్తుంది. అప్పుడు సోంచాయిస్తాను,” అని పెదవులు చుర్రుమనడంతో సిగరెట్ ముక్కని చేత్తో window sill మీద నలిపేశాడు రమణ్‌రావు.

నర్సింలు నోట మాట రాక, అర్జునిడి లెవెల్లో రావు కాళ్ళ మీద వాలిపోయాడు.

Advertisements
This entry was posted in సీనియర్. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s