అమెరికాలో ఆపసోపాలు – 6 (News Groups)


సూరిబాబు ఆ రాత్రికి బయలుదేరి East Coastకి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ తరువాత అతనికి Bay Soft నుంచీ ఆఫర్ రావడం, అతను దానిని accept చేయడం, Bay Areaకి వచ్చేయడం, సంజయ్ వాళ్ళ complexలోనే ఇంకొక bachelorతో apartment అద్దెకు తీసుకోవడం, అంతా వెంట వెంటనే జరిగిపోయాయి.

(మూడు నెలలు గడిచాక)

Bay Soft companyలో తొందరగానే settle అయ్యాడు సూరి. అతనికి అందుకు పెద్దగా శ్రమ పడాల్సిన అవసరం కూడా లేకపోయింది. Bay Soft ఒక చిన్న company. ఉన్న 200 మంది ఉద్యోగుల్లో, 120 chinese అయితే, 79 మంది Indians.(అందులో 75 మంది తెలుగు వాళ్ళు, అది వేరే విషయం!) ఒక C.E.O. మాత్రమే పాపం American.

ఆ రోజు బొత్తిగా పని లేక, newsgroups చదువుదామని netscape మీదకి వెళ్ళాడు సూరి బాబు. soc.culture.indian చదువుదామని అక్కడ click చేశాడు.

“500 కొత్త articles భలే భలే,” అనుకొని చదవడం మొదలెడితే, ఉన్నarticles అన్నీ ఏదో ఒక దానికి follow-up. S.C.I. newsgroupలో ఉన్న articles ఇలా ఉన్నాయి.

Bhagat Singh Re: Is there a parallel Universe?

UttarBharat Mishra Re: Re: Is there a parallel Universe?

Tamil Iyer Re: Is there a Parallel Universe and if so is Tamil Nadu in it?

UttarBharat Mishra` If there is a Parallel Universe it should have U.P. in it! (Previously Re:Re: Is there a Parallel Universe and if so is Tamil Nadu in it?)

Anonymous Re: All Hindus suck

Anonymous Re: All Sikhs suck

Anonymous Re: Everybody sucks except me

Bhagat Singh Re: Re: All Sikhs suck.

Vadika Shastry Re: Significance of Vedas in Space Age.

Naveen Sharma The only thing significant in space age is a space vechicle with a lot of fuel available! (Previously Re:Re: Significance of Vedas in Space Age.)

Desparate Soul Help! Donations needed for the cure of an incurable disease.

Doubtful Desi If it is an incurable disease why do you need donations? (Previously Re:Help! Donations needed for the cure of an incurable disease.)

కొన్నేమో matrimonials.

Matrimonial: Looking for a Telugu Brahmin Boy born in Hyderabad but raised in Andamans, who can speak Tamil, Kannada, Malayaalam.

చికాకు వచ్చి netscape close చేసి విసుగ్గా నిట్టూర్చాడు సూరి. Mail check చేద్దామని చూశాడు. దాదాపు 20 ఉన్నాయి. అందులో 12 ఎవరెవరో forward చేసిన jokes.

(సశేషం)

Advertisements
This entry was posted in అమెరికాలో ఆపసోపాలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s