అమెరికాలో ఆపసోపాలు – 4 (buffet అంటే బోలెడు ఫుడ్డు!)


లోపల అడుగు పెట్టి చిన్నగా వణికాడు సూరి బాబు. “ఓరి నాయనో, ఎంత మంది దేశీలు రా బాబూ. వీళ్ళల్లో ఎవడెవడు మా ఇంటి వెనుకాతల ఉండే వాడో? ఎవడెవడి నాన్న నన్ను చావగొట్టాడో?” మనసులోనే అనుకున్నాడు.

“సూరీ. ఇక్కడ buffet బెస్టురా. పద, వెళ్ళి లాగిద్దాం,” సంజయ్ సూరి బాబు గురించి wait చేయకుండానే బయలుదేరాడు.

కాసేపయ్యాక ముగ్గురు busyగా ఫుడ్డు లాగిస్తున్నారు. తెచ్చుకున్నది సగం అయిపోవడంతో సూరి బాబు మళ్ళీ buffet serve చేసిన వైపు బయలుదేరాడు.

సూరి బాబుని ముఖ్యంగా buffetలో ఆకర్షించిన విషయము ఇడ్లీలు, దోసలూ, పకోడీలూ రుచిగా ఉండడమే కాకుండా, సమృద్ధిగా ఉండడం కూడా. పకోడీల సువాసన రావడంతో సూరి బాబు కాళ్ళు వాటంతట అవే అటు వైపు దారి తీశాయి.

మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం వస్తాంలే అని సూరి బాబు ఒక 5 platesలో రక రకాల పదార్థాలు నింపుకొని, ఒక plate మీద ఇంకోటి పెట్టుకుని చాలా మెల్లగా సంజయ్ వాళ్ళు కూర్చున్న table వైపు బయలుదేరాడు.

దారిలో ఎదురయిన waiter విశాలంగా నవ్వుతూ, “ఏంటి సార్? అలా కష్టపడుతున్నారు? హెల్ప్ కావాలా?” అన్నాడు. waiter గొంతులో కొద్దిగా వెటకారం ఉన్నట్టు అనిపించి ఐదు ప్లేట్ల వెనుకాతల నుంచి ఎంత క్రూరంగా చూడచ్చోఅంత క్రూరంగా చూశాడు, సూరి బాబు.

“అక్ఖర్లేదు, అసలు ఇంకో రెండు ప్లేట్స్ తెచ్చుకుందామనుకున్నా కానీ, దారి కనపడదు అని వదిలేశా. No thank you!” అన్నాడు సూరి. waiter, “సరే సార్. okay సార్,” అని పక్కకు తప్పుకున్నాడు.

సంజయ్, గౌళ సూరి బాబుని చూసి openగానే నవ్వేసారు. “ఏంట్రా ఆ కక్కూర్తి? మళ్ళీ వెళ్ళి తెచ్చుకోవచ్చుగా? ఫుడ్ ఎక్కడికీ పోదులే,” అన్నాడు సంజయ్.

“నోరు ముయ్యరా! నీకేం తెలుసు మా బాధలు? మా ఊర్లో అయితే ఇంత ఫుడ్ తినడానికి నా కారు అమ్మేయాల్సి వస్తుంది, తెలుసా? పైగా అక్కడ ఈ రోజు ఫుడ్ తినాలంటే ఎల్లుండి వెళ్ళాలి,” ఏ మాత్రం మొహమాట పడకుండా పకోడీల మీద దాడి చేశాడు సూరి.

అప్పుడే పక్కనున్న ఒక నడివయస్కుణ్ణి చూసి ఉలిక్కి పడ్డాడు సంజయ్. సూరిబాబుతో, “ఒరేయి, ఆయనతో అస్సలు మాట్లాడకు, ప్రమాదం!” హెచ్చరించాడు.

“ఎందుకు?” అని సూరి బాబు అడుగుతూండగానే, ఆయన వాళ్ళ వైపు వచ్చేశాడు.

(సశేషం)

Advertisements
This entry was posted in అమెరికాలో ఆపసోపాలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s