అమెరికాలో ఆపసోపాలు – 3 (సూరి బాబు హోటల్ అనుభవం)


Interview సాయంత్రం అయిపోగానే సూరిబాబుని సంజయ్ pick up చేసుకున్నాడు. “ఏరా, సూరి, ఎలా అయ్యింది మీ కాబోయే బాసుతో పరిచయం?” అడిగాడు.

“ఫర్లేదురా, బాగానే అయ్యింది. ఈ రాత్రికి ఏదయినా Indian restaurant కి వెళ్దామురా సంజయ్,” request చేశాడు సూరిబాబు. “అలాగే లేరా నీ ఇష్టం. మేము ఇక్కడ ఎపుడూ వెళ్తూంటాం అనుకో,” అన్నాడు సంజయ్.

ఇంటికి వెళ్ళగానే గౌళ వారికి కాఫీతో ఎదురు వచ్చింది. సంజయ్ మొదటి గుక్క తాగుతూంటే భయం భయంగా చూశాడు సూరి బాబు. అదృష్టవశత్తు చక్కెర సరిగ్గానే ఉన్నట్టుంది. సంజయ్ ఏం అనలేదు.

ఎంత సేపైనా ఎవ్వరూ ఏమీ మాట్లాడక పోయేసరికి, సూరి బాబు సంభాషణ సాగించడానికి గౌళతో, “మీరేం చదువుకున్నారండి?” అని అడిగాడు. “నేను microbiologyలో post graduation చేశానండి,” సమాధానమిచ్చింది గౌళ.

“ఓ మరి ఇకనేం. మీరు కూడా ఇక్కడ computer scienceలో masters చేసి ఉద్యోగం మొదలెట్టచ్చుగా?” అడిగాడు సూరి బాబు.

“Micro biologyకి, computer scienceకి ఏమిటి సంబంధం?”అయోమయంగా ప్రశ్నించింది గౌళ.

“ఇక్కడ micro biology కాదండీ important! ఏదో ఒక post graduate degree ఉంటే చాలు. ఇక్కడ masters programకి qualify అవుతారు,” వివరించాడు సూరి బాబు. “మీకూ ఇంట్లో ఒక్కతే ఉండి bore కొట్టదూ?” అన్నాడు.

గౌళ ఒక్కసారి సూరి బాబు వైపు గంభీరంగా చూసి, “ప్రశ్నచిన్నదే సూరి బాబు గారు. కానీ సమాధానం ఆకాశమంత పెద్దది,” అంది. మళ్ళీ సూరి బాబుకి ఒకసారి పొలమారింది. సంజయ్ వైపు రక్షించమన్నట్టు చూశాడు.

సంజయ్ topic మార్చేస్తూ, “గౌళా, సూరి బాబు Indian restaurantకి వెళ్దామని ముచ్చట పడ్తున్నాడు. తొందరగా తయారవ్వు,” అన్నాడు.

కాసేపయ్యాక వారెక్కిన కారు, సదరు Indian restaurant వైపు దూసుకుపోయింది. కారు ఆగగానే బధ్ధకంగా బయటకు దిగి వొళ్ళు విరుచుకున్నాడు సూరి. Restaurant లోపలికి నడిచే ముందు యధాలాపంగా పైన బోర్డ్ వంక చూసి shock తిన్నాడు. చక్కగా తాటికాయంత తెలుగు అక్షరాలతో “శ్రీ శ్రీశ్రీ సత్యనారాయణ ఉడిపి భవన్” అని రాసి ఉంది.

“ఇదేమిటిరా సంజయ్? మనం పొరపాటున అడ్డ దారిన ఏ విజయవాడకో వెళ్ళిపోలేదు కద?” సూరి బాబు గొంతు నిండా ఆశ్చర్యం ధ్వనించింది.

సంజయ్ ఘొల్లున నవ్వుతూ, “అరే సూర్లూ, ఇది మా bay areaలో మామూలే. ఇక్కడ బోల్డు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారులే. పైగా ఈ hotelకి వచ్చే వాళ్ళంతా తెలుగు వాళ్ళే. అందుకని వీడు Englishలో పేరు పెట్టడం దండగ అని ఇలా తెలుగు బోర్డ్ తగిలించేశాడు,” explain చేశాడు.

లోపలికి వెళ్ళేంతలో, “ఒరే సూరీ!” అన్న ఒక పొలి కేక వినిపించింది. ఒక భారీ శాల్తీ వచ్చి సూరి బాబు వీపు మీద ఒక్క చరుపు చరిచింది. “కెవ్వు,” అన్నాడు సూరి బాబు ఆ శాల్తీ వంక అయోమయంగా చూస్తూ.

“నన్ను గుర్తు పట్టలేదురా? నేనురా! చిన్నప్పుడు మీ ఇంటి వెనకాల ఉండేవాణ్ణి? చంటి గాడ్నిరా!” అనందంగా అంది ఆ నిండు విగ్రహం. సూరి బాబుకి యెంత గింజుకున్నఅతగాడెవడో గుర్తు రాలేదు.

“మీరు…” అని గొణుగుతున్న సూరి బాబుని చూసి, శాల్తీ కొంచెము విసుగ్గా, “అబ్బా, అప్పుడే మర్చిపోయావురా? నువ్వు ఒకసారి మా ఇంట్లో జామకాయలు తెంపాలని చూస్తే మా నాన్న నిన్ను చచ్చేట్టు కొట్టాడు?” అని గుర్తు చేసింది.

గౌళ కిసుక్కున నవ్వింది. ఇంకా గుర్తు రాలేదు అంటే ఏమంటాడో అన్న భయంతో, “ఆ గుర్తు వచ్చింది, ఎలాఉన్నవురా చంటీ,” కష్టపడి గొంతులో ఆప్యాయతని పులుముకుంటూ అన్నాడు సూరి బాబు.

“ఇప్పుడు నేను వేరే వాళ్ళతో వచ్చానురా. బయలు దేరుతున్నాం. నీ phone number ఇవ్వు,” అని సూరి బాబు జేబులో తన visiting card కుక్కి సూరి బాబు నంబర్ తీస్కొని అదృశ్యం అయ్యాడు “చంటి”.

తల బరుక్కుంటూ సూరి బాబు restaurant వైపు ఇంకోఅడుగు వేశాడు. “ఒరే సూరీ!” అంటూ ఇంకో గావు కేక వినిపించింది. తన వైపే వస్తున్న ఇంకో భారీ శాల్తీని చూసి వెనక్కు రెండు అడుగులు వేశాడు సూరి బాబు, ఆ ఆకారం ఇంకొక సారి తన వీపు వాయించకుండా.

“నేనురా, నన్ను గుర్తు పట్టలేదా?” అన్నాడు ఆ ఆజానుబాహుడు. “గుర్తొచ్చింది, నీ పేరు బుజ్జి కదు?” తొందర తొందరగా అన్నాడు సూరి. “correctరా భలే గుర్తు పట్టావే! ఒకవేళ నువ్వు గుర్తు పట్టకపోతే నిన్ను మా నాన్న మా ఇంట్లో మామిడి కాయల దొంగతనానికి చావగొట్టిన విషయం గుర్తు చేద్దమనుకున్నాను,” అన్నాడు “బుజ్జి” అనందంగా.

“ఇదిగో నా నంబర్. నీ card ఇవ్వు,” నీరసంగా అన్నాడు సూరి బాబు. బుజ్జి నిష్క్రమించగానే ఇంకో అడుగు ముందుకు వేసిన సూరి బాబు restaurant door తెరిచి పట్టుకున్నఒక అబ్బాయిని చూసి కళ్ళు తేలవేశాడు.

“ఒరే సంజయ్! వీడు చిన్నప్పుడు మా పాలకొల్లులో తప్పి పోయిన సీను గాడు. ఇక్కడకి ఎలా వచ్చాడు?” ఇక ఈ shocks తను తట్టుకోలేడేమో అన్నట్టు సంజయ్ భుజాన్ని పట్టుకుంటూ అన్నాడు సూరి.

“ఒరే సూరీ, మరీ అంత ఆశ్చర్యపోకురా. ఎక్కడెక్కడి వాళ్ళు నీకు మా bay areaలో కనిపిస్తారు. మరి మా bay area అంటే ఏమనుకున్నావు?” గర్వంగా అన్నాడు సంజయ్.

ఇంకా ఏం విచిత్రాలు కనిపిస్తాయో అనుకుంటూ, సంజయ్ గౌళలతో లోఫలికి నడిచాడు సూరి బాబు.

Advertisements
This entry was posted in అమెరికాలో ఆపసోపాలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s