మురళి పాతికం – 1


పూర్వ కాలమునందు శుక్రవారం అన్న
దైవ పూజలు చేసె జనులు అంతా
నేడు ఫ్రైడే నైట్ క్లబ్బు డాన్సే మిన్న
మురళి మాట మూడు ముక్కలాట

 

Advertisements
This entry was posted in పాతికం. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s