మురళి పాతికం – 5


వాయువ్య దిక్కులో వంట గది ఉన్నా
ఈశాన్య దిశయందు బావియున్నా
ముంచుకొచ్చే ముప్పు వైదొలగిపోదురా
మురళి మాట మూడు ముక్కలాట

Advertisements
This entry was posted in పాతికం. Bookmark the permalink.

One Response to మురళి పాతికం – 5

  1. వికటకవి says:

    ఛంధోబద్ధమయినా కాకపోయినా చదువుకోటానికి బాగున్నాయి.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s