మురళి పాతికం – 6


అందగత్తెని చూసి ఆవురావురుమంటు
ప్యాంట్ పైకెత్తి నువు పరిగెత్తు లోపల
తెలుసుకో ఆ రూపు వెనకెంత దయ ఉందొ
మురళి మాట మూడు ముక్కలాట

Advertisements
This entry was posted in పాతికం. Bookmark the permalink.

One Response to మురళి పాతికం – 6

  1. shwetha says:

    me shatakam chala saradaga undi.indeed very good sense of humour in poems as well as ur writings.Thanks for visiting my blog and very nice to meet u.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s