మురళి పాతికం – 8


ప్రేమ ప్రేమయంటు పాకులాడు ప్రజలు
ప్రేమ ఎదటనున్నా గుర్తు పట్టలేరు
ప్రేమనర్థం చేసుకున్న వాడెవడురా
మురళి మాట మూడు ముక్కలాట

Advertisements
This entry was posted in పాతికం. Bookmark the permalink.

One Response to మురళి పాతికం – 8

  1. Murali gAru,

    mee site adirindi. Your SatakAlu are simply superb. Madhavi and myslef read all of your eight SatakAlu together and we are looking forward to seeing more of them.

    Excellent job.. keep going!!

    Thanks,
    Srini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s