మురళి పాతికం – 9


కొందరిని దోచి అందరికి పంచిన
కడకు అందరికీ మిగిలేది చిప్పే
ఇది చేదు నిజము కమ్యూనిజమురా
మురళి మాట మూడు ముక్కలాట

Advertisements
This entry was posted in పాతికం. Bookmark the permalink.

One Response to మురళి పాతికం – 9

  1. netsri says:

    good one.
    want more like this. thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s