మురళి పాతికం – 16


ప్రపంచము నిన్ను పట్టించుకోకున్న
ప్రమాదము మరినేమియూ లేదు
నీ నీతి నీవు విడవకున్నను చాలు
మురళి మాట మూడు ముక్కలాట

Advertisements
This entry was posted in పాతికం. Bookmark the permalink.

One Response to మురళి పాతికం – 16

  1. Bhanu Chowdary says:

    Tag line matram pichhekincharu Nice keep going on

    Best Regards
    Bhanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s