మురళి పాతికం – 18

ఊర పిచుక లేహ్యం రోజూ మెక్కగా
ఉడుత తోకను కాస్త ఫ్రై చేసి తినగా

వచ్చునటి యవ్వనము నీకచ్చి రాదులే
మురళి మాట మూడు ముక్కలాట

Advertisements
This entry was posted in పాతికం. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s