మురళి పాతికం – 19

కష్టమొచ్చినపుడు కట్రాటగా మరి
కాలు చేయాడక కుములు కన్నా
ఆలోచనలు మాని ఆచరించుట మేలు
మురళి మాట మూడు ముక్కలాట

Advertisements
This entry was posted in పాతికం. Bookmark the permalink.

3 Responses to మురళి పాతికం – 19

 1. bollojubaba says:

  good composition
  bollojubaba

 2. బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు మురళీ

 3. Kandi Shankaraiah says:

  Naa savarana
  kashta modavi napudu katraataga mari
  kaalu sethulaadakanu kumuluka
  yochanalanu maani aacharinchuta melu
  murali maata moodu mukkalaata.

  Kandi Shankaraiah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s