మురళి పాతికం – 21


గ్రహాంతర యాత్ర సాధ్యమ్ము కావచ్చు
గరళమ్ము మింగినూ బ్రతుకవచ్చు.
మత మౌఢ్యుడిని మటుకు మార్చనే లేము
మురళి మాట మూడు ముక్కలాట

Advertisements
This entry was posted in పాతికం. Bookmark the permalink.

3 Responses to మురళి పాతికం – 21

 1. చివరి పాదానికి మాత్రమే ఛందస్సు కుదిరింది. ఎందుకలా ?
  అదే అర్థంతో నేను కొంచెం మార్చి రాస్తే మీకేమీ అభ్యంతరం లేదు కదా ?

  ఆ.వె. వేఱు గ్రహమునకును | వెడలి మరలఁగవచ్చు
  గరళమానియు బ్రతు | కంగ వచ్చు
  మత విమూఢచిత్తు | మటుకు మార్చఁగలేము
  మురళి మాట తీపి | ముచ్చటంట.

 2. మొదటి పాదానికి ఇంకా కొద్ది సంస్కరణ :

  వేఱు గ్రహమునకును | వెడలి మరలవచ్చు…

 3. Murali says:

  గురువు గారు,

  నిరభ్యంతరంగా సరి చెయ్యండి. నాకు ఛందస్సు మీద పెద్ద కమాండ్ లేదు. అవి అందరికీ అర్థం కావాలని భాష గురించి పెద్ద పట్టింపు లేకుండా రాసినవి. ఐతే, అసలు శతకాలు చదవని కొందరు నా మిత్రులు ఇది బానే చదువుతున్నారు. అది నా తృప్తి.

  -మురళి

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s