మురళి పాతికం – 25


ప్రతి నవ్వు వెనకాల ఆనందముండదు
ప్రతి జోకు వెనకాల హాస్యమూ ఉండదు
కడుపు మండినా కూడా వస్తుంది కామెడీ
మురళి మాట మూడు ముక్కలాట

Advertisements
This entry was posted in పాతికం. Bookmark the permalink.

2 Responses to మురళి పాతికం – 25

  1. శేఖర్ says:

    మురళి గారూ,
    మీ బ్లాగు వంద టపాలు పూర్తిచేసుకున్నందుకు అబినందనలు.

  2. The poems are very nice.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s