చెప్పడమే నా ధర్మం!

“నాన్నోయి, నాన్న!”

“ఏమిట్రా, బుజ్జి బాబూ?”

“నాన్నా మరి ఈ వాక్యానికి అర్థం ఏంటి? సత్యమేవ జయతే!”

“అంటే నిజమే ఎప్పటికైనా గెలుస్తుందనిరా. ఎప్పటికీ నిజమే చెప్పాలి. అర్థమయ్యిందా!”

“అర్థమయ్యింది నాన్నా!”

“గుడ్. ఈ లీవ్ లెటర్ పక్కింటి అంకుల్‌కి ఇచ్చిరా.”

“ఏం రాశావు నాన్నా ఇందులో?”

“నాకు జ్వరంగా ఉంది, ఈ రోజు ఆఫీసుకి రాలేనని రాశారా. ఈ రోజు వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ ఉంది కద!”

“మరి ఇంతకు ముందు నిజమే చెప్పాలన్నావు?”

“ఏంట్రా! ఎదురు సమాధానాలు చెప్తున్నావు. తాట ఒలుస్తా, పో!”

(బుజ్జి బాబు దౌడు తీశాడు అక్కడినుంచి.)

“నాన్నోయి నాన్న!”

“చెప్పమ్మా చిట్టి పాపా!”

“వసుధైక కుటుంబం అంటే ఏమిటి నాన్నా?”

“అంటే ఈ ప్రపంచం అంతా ఒకే కుటుంబం అని అర్థం పాపా. అందరూ కలిసి కట్టుగా ఉండాలి. అర్థమయ్యిందా?”

“అర్థమయ్యింది నాన్నా. నేను పక్క వీధికి వెళ్ళి సుమతితో ఆడుకొని రానా?”

“దిష్టి తీస్తా, వెధవ కానా! ఆ సుమతి వాళ్ళ నాన్న మా ఆఫీసులో ప్యూన్. అలాంటి అలగా జనంతో ఆడుకుంటే నీకూ అలగా బుధ్ధులే వస్తాయి. నడూ లోపలికి!”

(చిట్టి పాప లోపలికి పరుగు తీసింది.)

“ఏమండీ, ఏమండోయి!”

“సెలవియ్యి భార్యామణీ!”

“మరి ఆ ప్రకాష్ గాడిని పోలీసులు పట్టుకు పోయారట? ఎందుకూ?”

“వాడు తన షాపులో పైరేటెడ్ డీవీడీలు అమ్ముతున్నాడట. వీడియో పైరసీ తప్పు కదూ? అందుకే బొక్కలో తోశారు.”

“ఓహో!”

“ఏమేవ్. వెళ్ళి ఎదురింటి నుండి మొన్న కొత్తగా రిలీజ్ అయ్యింది చూడు, ‘లఫూట్’ సినిమా! దాని డీవీడీ పట్రా.”

“అదప్పుడే డీవీడీ వచ్చిందా?”

“కెమేరా ప్రింట్ లేవే. ఎదురింటి వెంకట్రావు ఎక్కడినుంచో పట్టుకొచ్చాడంట.”

“మరి ఇందాక పైరసీ తప్పన్నారు?”

“మొగుడి మాట వినకపోవడం అంతకన్నా పెద్ద తప్పు. మళ్ళీ నాలోని మృగాన్ని నిద్ర లేపకు.”

(భార్యామణి బయటకు పరిగెత్తింది.)

Advertisements
This entry was posted in కథలు. Bookmark the permalink.

2 Responses to చెప్పడమే నా ధర్మం!

  1. రవి says:

    టపా బావుంది. నిడివి పెరిగుండాలి. టైటిల్ ఇంకొంచెం హాస్య స్ఫోరకంగా పెట్టి ఉండవచ్చునేమో??

  2. Murali says:

    You are right. కానీ నేను ఇది కావాలనే రాశాను. కొన్ని సార్లు ఇలాంటి చిన్న టపాలు రాసే mood ఉంటుంది…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s