ఆత్మ ఘోష

గొంతులు. వేల వేల గొంతులు. ముందు గుస గుసలుగా మొదలై అతి త్వరలో బలం సంతరించుకున్నాయి.

ఆ గొడవలో వినవచ్చిన కొన్ని మాటలు.

“మనల్ని మరిచిపోయారంటావా?”

“అలానే ఉంది చూస్తూంటే. ఏదో, ప్రతి సంవత్సరం ఈ తేదీకి ఒక దీపం వెలిగించి సరిపెట్టుకుంటున్నారు.”

“ఛ ఛ! మన వాళ్ళు మరీ అంత హృదయం లేని వాళ్ళు కారులే. ఇలాంటిది ఇంకోసారి జరగకుండా జాగ్రత్త పడతారు.”

“ఏం పడతారో ఏమో. అమెరికా తప్ప మిగిలిన దేశాలు అన్నీ చేతులు దులుపుకున్నాయి. ఇజ్రాయెల్ మరీ చిన్నదైపోయింది. పైగా తన గొడవలు తనకున్నాయి. రాబోయే ప్రమాదాన్ని ఎవరూ పట్టించుకోవడంలేదు.”

“పట్టించుకున్నా, పట్టించుకోకున్నా ముందు ముందు ఎంతో కొంత జన నష్టం జరగడం తథ్యం!”

“అదెలా?”

“అందరూ సమస్యను గుర్తిస్తే కొద్ది పాటి జన నష్టంతో సరిపోతుంది. పట్టించుకోకుంటే భారీ ఎత్తున జన నష్టం వాటిల్లుతుంది.”

“నిజమే. ఒక వేళ ఈ నష్టం కొత్త సృష్టికి దారి తీస్తుందా?”

“ఏమో?”

(ఏడు సంవత్సరాల కింద జరిగిన వర్ల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ విధ్వంసంలో ప్రాణాలు పొగొట్టుకున్న వారి ఆత్మల మధ్య జరుగుతున్న సంభాషణ.)

Advertisements
This entry was posted in భూగోళం. Bookmark the permalink.

One Response to ఆత్మ ఘోష

  1. independent says:

    థాంక్యూ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s