బట్ట తల వచ్చేసిందే బాలా – 1


“బట్ట తల వచ్చేసిందే బాలా, కష్ట దశ తెచ్చేసిందే చాలా! ఇష్ట సఖి ఎట్లా దొరుకును నువ్వే చెప్పు? జుత్తు ఉన్నప్పుడు నీలగడం మనదే తప్పు! బట్ట తల వచ్చేసిందే బాలా!” అని తనలో తాను పాడుకుంటూ షేవ్ చేసుకుంటున్నాడు పాపారావు.

మా ముగ్గురి గుండెలు ఉసూరుమన్నాయి ఆ ఆ పాట వినగానే.  పాపారావు గాడికి వెనక రెండూ, పక్కన రెండూ పీచులు తప్ప ఇంకేమీ మిగల్లేదు కాబట్టి, వాడు అలాంటి పాటలు పాడుకోవచ్చు, కానీ అటూ ఇటూ కాని స్టేజ్‌లో ఉన్న మేమేం చేసేది? 

మేము నలుగురం రూం-మేట్స్. పాపారావు, నారాయణ్, శేఖర్, నేను. ఎవ్వరికీ పెళ్ళి కాలేదు. సో, ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్న మేము, బట్ట తల గురించి ఎవరన్నా గుర్తు చేస్తే చాలు, బాగా ఆందోళన పడడం చాలా సహజమే.

“ఛీ నోర్ముయ్యరా పాపిగా,” అరిచాడు నారాయణ్. తన ఫ్లోలో తాను వెళ్ళిపోతున్న పాపారావు టక్కున ఆపాడు. “ఏం? ఎందుకాపాలి? ఇంట్లోని కళాకారుడినే గౌరవించలేనప్పుడు మీరు అసలు కళామాతల్లిని ఎలా గౌరవిస్తారు?” ఆవేశంగా అడిగాడు.

“ఇది కళకు సంబంధించిన ఆక్రందన కాదు. నువ్వు పాడుతున్న సబ్జెక్టుకి సంబంధించిన శోకం. కావాలంటే ఇంకేదన్నా పాడుకో, చేతులు అరిగే దాకా చప్పట్లు కొడతాం,” మెల్లగా చెప్పాడు శేఖర్.

ఈ డీలేదో బాగానే ఉంది అనుకున్నాడేమో, వెంటనే గేరు మార్చి, “ఒకటే రాగం, ఒకటే ట్యూనూ, ఒక పాటాంటూ వింటే అన్నీ విన్నట్టే! మరువకుమా ఆనంద్ చిత్రాన్ని చూసేటి వేళా ఈ విషయం,” అని అందుకున్నాడు. మేమందరం తృప్తిగా తలాడించాం.

(ఇంకా ఉంది)

బట్ట తల వచ్చేసిందే బాలా (as published in AndhraJyothy Sunday Edition)

Advertisements
This entry was posted in బట్టతల. Bookmark the permalink.

4 Responses to బట్ట తల వచ్చేసిందే బాలా – 1

  1. Pingback: పొద్దు » Blog Archive » అక్టోబరు బ్లాగుల విశేషాలు

  2. andhrajyothi daily says:

    mee *battatalanu 29.09.13 aadivaram andhra jyothi sanchicalo prachuristhunnamu.
    -editor, andhrajyothi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s