జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 23


“అదొక పెద్ద కథ, నాయనా!” అంది పుట్ట మీద ఉన్న తల. అప్రయత్నంగానే ఉలిక్కి పడ్డాడు యువరాజు. “ఫర్లేదు చెప్పండి స్వామీ! నాకు ఓపిక ఎక్కువ,” అన్నాడు తమాయించుకుని.

“వినడానికి నీకు ఉన్నా చెప్పడానికి నాకు ఓపిక లేదు బిడ్డా. క్లుప్తంగా నేనొక శాపగ్రస్తుడిని. నా అహంకారం వల్ల ఇలా పుట్టలో ఇరుక్కుపోయి కాలం వెళ్ళదీస్తున్నాను,” గద్గదమైన గొంతుతో అన్నాడు గానానంద స్వామి.

“అవును, మా పూర్వీకులు ఈ ద్వీపానికి రావడానికి ముందే సాములోరు ఈ పుట్టలో ఖైదు కాబడి ఉన్నారు. ఈయన మహిమ గుర్తించి, మా పెద్దలు ఈ పుట్ట చుట్టూ గూడెం కట్టారు,” చెప్పాడు మండ్ర.

“అయ్యో పాపం! కానీ ఇందులో నేను చేయగలిగింది ఏముంది స్వామీ?” అడిగాడు యువరాజు.

“చేయగలిగిందంతా నువ్వే నాయనా, నాకు శాపమిచ్చిన ఋషే నా శాప విమోచన ఎలా అవుతుందో కూడా చెప్పాడు. ఏదో ఒక రోజు ఒక రాజ కుమారుడు ఈ ద్వీపానికి వస్తాడని, అతని ద్వారానే నేను ఈ పుట్ట నుంచి బయట పడతానని సెలవిచ్చాడు.”

“ఐతే ఈ పుట్టని తవ్వడం మొదలు పెట్టమంటారా స్వామీ?”

“తొందర వద్దు నాయనా! నువ్వు తవ్వినా లాభం లేదు. ఇది సామాన్యమైన పుట్ట కాదు.”

“ఓహో! మీకు సహాయం చేస్తే, ఒక కోతినీ, నాతినీ త్వరగా వెతుక్కోవచ్చు అనుకున్నాను.”

“నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చిన పని నాకు తెలుసు నాయనా. నన్ను శాపవిముక్తుడిని చేస్తే వాళ్ళు నీకు వెంటనే లభ్యమవుతారు. అటు చూడు!”

“ఎటు స్వామీ?”

“అదే నా చూపుడు వేలు ఎటుకేసి ఉందో, అటు!”

“పుట్టలో ఉన్న మీ వేలు నాకు ఎలా కనిపిస్తుంది, చెప్పండి?

నాలుక కరుచుకుంది పుట్ట మీది తల. “నీ ఎడమ వైపు చూడు బిడ్డా!”

అటు వైపు చూడగానే ఉద్విగ్నుడయ్యాడు నరస సింహుడు. అక్కడ పండు కోతీ, రాచరికం ఉట్టి పడుతున్న ఒక కన్యా, కనిపించారు అతనికి. వారిద్దరి చుట్టూ బల్లేలు పట్టుకుని నలుగురు ఆటవికులు నిలబడి ఉన్నారు. అతనికి తెలీకుండానే అటు వైపు ఒక అడుగేశాడు.

“ఆగు నాయన! ఆ అమ్మాయికే ఆత్రం అనుకున్నాను. నీకు కూడా చాలానే ఉంది. తొందర వద్దని ముందే చెప్పాను. నాకు శాప విమోచనం కలిగించిన వెంటనే వాళ్ళు నీ సొంతం అవుతారు,” అన్నాడు గానానంద స్వామి.

ఆయన మృదువుగా చెప్పినప్పటికీ ఆ గొంతులో దాగి ఉన్న కాఠిన్యాన్ని పసిగట్టాడు యువరాజు.

“సరే స్వామీ, ఏం చేయమంటారో చెప్పండి.”

“నాకు శాపమిచ్చిన ఋషి, అలా ఈ ద్వీపానికి వచ్చిన రాకుమారుడు గొంతెత్తి గానం చేస్తే, ఆ పాట ప్రభావానికి ఈ పుట్ట కరిగిపోయి, నేను విడుదల పొందుతానని చెప్పాడు. అదే సమయంలోనే నాకు గానానంద స్వామి అని నామకరణం చేసి ఆయన దారిన ఆయన పోయాడు. కాబట్టి నువ్వు నీ గానపటిమతో నన్ను ఈ చెర నుంచి విడిపించు. అన్నట్టు నీకు పాడడం వచ్చు కద?”

ఈ సారి తన తండ్రి చెప్పిన మాటలు గుర్తుకొచ్చాయి నరస సింహుడికి. “రాచ బిడ్డకు ఆసాధ్యం కానిదేమీ లేదు కుమారా! నువ్వు దేనికైనా సిద్ధంగా ఉండాలి,” అని.

వెంటనే, “నేను చతు:షష్టీ కళా విశారదుడిని స్వామీ!” అన్నాడు బింకంగా.

“మంచిది నాయన. ఇన్ని రోజులకి నేను మళ్ళీ స్వేచ్చా వాయువులని పీల్చుకోబోతున్నానన్న మాట. నీ పాట మొదలు పెట్టు,” అన్నాడు గానానంద స్వామి.

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in జ్వాలా ద్వీప రహస్యం. Bookmark the permalink.

2 Responses to జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 23

  1. Kanth says:

    “రాకుమారుడు గొంతెత్తి గానం చేస్తే, ఆ పాట ప్రభావానికి ఈ పుట్ట కరిగిపోయి, నేను విడుదల పొందుతానని చెప్పాడు” – అంటే జ్వాలాద్వీప రహస్యంలో జగదేకవీరుని కథ అన్న మాట.

  2. Jyothi Reddy says:

    “నేను చతు:షష్టీ కళా విశారదుడిని స్వామీ!” Great humour!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s