జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 21


అదే దారిలో ముందుకు నడిచాడు నరస సింహుడు. కొంత సేపటికి అతనికి తనను ఎవరో గమనిస్తున్న అనుభూతి కలిగింది.

చుట్టూతా చూశాడు యువరాజు. ఎవరూ కనిపించలేదు కానీ, అతని మనసులో అనుమానం అలానే ఉండిపోయింది. “దెయ్యాలు కానీ వెంబడిస్తున్నాయా?” అనుకున్నాడు.

కానీ వెంటనే అతని సునిశిత మేధస్సుకు తోచింది. “ఇప్పుడు పగలు. దెయ్యాలు ఉండవు,” అనుకుని తృప్తి పడ్డాడు. “మరైతే తనకు ఎందుకలా అనిపిస్తూంది?” మళ్ళీ అనుమానం వచ్చింది.

ఈ సారి ఊపిరి కూడా పీల్చకుండా నెమ్మదిగా నడిచాడు. చెవులు రిక్కించి శ్రద్ధగా వింటే, చాలా చిన్న సవ్వడులు వినిపించాయి.

సందేహం లేదు. ఎవరో అతి రహస్యంగా తనను వెంబడిస్తున్నారు. వారిని ఎలా బయటకు రప్పించడం? అతనికి వీరబాహుడి మాటలు గుర్తుకి వచ్చాయి.

“మనల్ని ఎవరన్నా వెంబడిస్తూ ఉంటే, వాళ్ళను బయటకు రప్పించడానికి ఒకే మార్గం. ఏదో ఒక చోట దాక్కోవాలి. ఇక కదలకూడదు. అప్పుడు విసుగు పుట్టి వాళ్ళే వస్తారు,” నరస సింహుడి భుజం మీద ఇంకో గాటు పెడుతూ చెప్పాడు వీరబాహుడు.

వెంటనే ఆ సలహా అమలు పరిచాడు యువరాజు. చెంగున గెంతి పక్కనే ఉన్న పొదలో దూరాడు. అలా దూరాక అక్కడే ఊపిరి బిగబట్టి కూర్చున్నాడు.

వీరబాహుడి సలహా మంత్రం పని చేసినట్టు పని చేసింది. ఒక పది నిముషాలయ్యాక ఒక నలుగురు ఆటవిక జాతికి చెందిన వాళ్ళు చెట్ల వెనుకాతల నుంచి బయటకు వచ్చారు. ఆకుల సందులోంచి వారి ఆకారాలు మసక మసకగా కనపడ్డాయి నరస సింహుడికి.

“పట్నం పుంజు ఈ పొదలోనే దూరింది. ఎంత సేపటికి బయటకు రాదేమిటి?” అన్నాడు వారిలో ఒకడు.

చెప్పొద్దూ, యువరాజు దేహం కోపంతో దహించుకుపోయింది. “తనలాంటి రాచ బిడ్డని పట్టుకుని జంతువులా సంబోధిస్తాడేంటి ఈ ఆదిమవాసి,” అనుకున్నాడు.

“మన ఈటెలతో ఈ పొదని పొడిచి చూద్దామా? అప్పుడు పుంజు అదే బయటకు వస్తుంది,” ఉత్సాహంగా అన్నాడు ఇంకొక ఆటవికుడు.

నరస సింహుడి మానసిక స్థితి కోపం నుంచి భయానికి పరివర్తన చెందింది. “ఆగండి, తొందర పడద్దు. కాస్తో కూస్తో నాకు కత్తి గాట్లు అలవాటు కానీ, ఈటె పోట్లు అస్సలు అలవాటు లేదు,” అంటూ తనే పొద నుంచి బయటకు వచ్చాడు.

“ఈటె అన్న మాట వినగానే పుంజు ఎలా బయటకు పరుగున వచ్చిందో చూసినావురా, గండ్రా!” అన్నాడు మొదటి ఆటవికుడు.

“బాగా చెప్పావురా మండ్రా!” అన్నాడు గండ్ర.

ఒక సారి వారివంక తేరిపారా చూశాడు యువరాజు. నెత్తిన ఈకలూ, మొహనికి రంగులూ సమృద్ధిగా ఉన్నాయి కానీ, వొంటి మీద బట్టలే లేవు. నలుగురూ గోచిపాతల్లాంటి జంతు చర్మాలు ధరించారు.

“ఛీ ఛీ! ఇలా సిగ్గు లేకుండా, ఏమీ వేసుకోకుండా బయటకు వస్తారా, అనాగరికుల్లారా!” కళ్ళు మూసుకుంటూ అన్నాడు నరస సింహుడు.

ఈ సారి దేహం దహించుకుపోవడం ఆటవికుల వంతు అయ్యింది.

“మరి అడవి మనుషులంటే ఎలా ఉంటారేమిటి? అసహ్యంగా వొంటి నిండా బట్టలు కట్టుకుంటారా? ఐనా మాకు కొంత నాగరీకం అలవాటు అయ్యింది కాబట్టి, మా తాతల మల్లే కాకుండా ఈ మాత్రం బట్టలు వేసుకున్నాము,” కోపంగా అన్నాడు గండ్ర.

వాళ్ళ తాతలు ఏం ధరించేవారో ఊహించడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు నరస సింహుడు.

“ఇంతకీ మీరెవరు?” అడిగాడు వాళ్ళని.

“నా పేరు గండ్ర, వీడి పేరు మండ్ర. వాళ్ళిద్దరి పేర్లు…”

“చెప్పక్కర్లేదు. ఉండ్రా, తండ్రా,” కసిగా అన్నాడు యువరాజు.

“అరే! నీకెలా తెలిసింది? గుడిసె పెకిలించి నీకు కూడా మా గానానంద సాములోరిలా కాల జ్ఞానం ఉందా?” ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు మండ్ర.

“కాల జ్ఞానం లేదు కానీ, ఈ గానానంద స్వామి ఎవరు?” ప్రశ్నించాడు నరస సింహుడు.

“మా అందరికి దేవుడిలాంటి వాడు. ఆయన ఆజ్ఞాపిస్తేనే నిన్ను తీసుకు పోవడానికి వచ్చాం,” అన్నాడు గండ్ర.

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in జ్వాలా ద్వీప రహస్యం. Bookmark the permalink.

4 Responses to జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 21

 1. kiran says:

  “నా పేరు గండ్ర, వీడి పేరు మండ్ర. వాళ్ళిద్దరి పేర్లు…”

  “చెప్పక్కర్లేదు. ఉండ్రా, తండ్రా,” కసిగా అన్నాడు యువరాజు.

  nice names murali.

 2. రిషి says:

  వీకెండ్ మొత్తం మీ బ్లాగు మీదే కాన్సంట్రేట్ చేస్తే ….ఒక్కోటీ చదువుతూ …’ఈ ద్వీపం’ చేరుకునేసరికి ఈరోజు మధ్యాహ్నం అయ్యింది 🙂 ప్రతీ టపా కేక పెట్టించారు……. ఒక్కముక్కలో చెప్పాలంటే

  చమక్కులు + చెణుకులు + చురకలు = తేటగీతి

 3. Sreenivasulu Kolakanuru says:

  “gudise pekilinchi” hahahhaha. kompa deesi ane danni entha andanga chepparandi. super.

 4. jyothi reddy says:

  Murali ji,
  Great humour .

  “నా పేరు గండ్ర, వీడి పేరు మండ్ర. వాళ్ళిద్దరి పేర్లు…”
  “చెప్పక్కర్లేదు. ఉండ్రా, తండ్రా,” కసిగా అన్నాడు యువరాజు.

  LOL!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s