జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 6


“రాజాధి రాజ, రాజ మార్తాండ, విజయీ భవ దిగ్విజయీ భవ!”

“ప్రపంచమంతా పనులలో మునిగినది. జాగు చేయక ఇక నిదుర లెమ్ము ప్రభూ!”

“తండ్రి గారు కొలువు తీర్చినారు. తరుణం మించిపోయినది దేవరా!”

ఉలిక్కి పడి లేచి కూర్చున్నాడు నరస సింహుడు. “కనీసము మార్పు కోసమైననూ మీ మేలుకొలుపులు మానరు కద! ఐనా మా తీర్పు తరువాత ఈ మధ్య ఫిర్యాదీలు ఎవరూ రావుట లేదుగా? తండ్రి గారు ఎందులకు కొలువు తీరినట్టు?” కళ్ళు నులుముకుంటూ ప్రశ్నించాడు.

“అలవాటు ప్రకారం అలా కొలువు తీర్చారు ప్రభూ. కానీ ఈ రోజు అసలు కార్యక్రమము మీ కులదైవమును సందర్శించుకొనుట,” చెప్పాడు బృంద నాయకుడు.

గతుక్కుమన్నాడు నరస సింహుడు. “ఆ విషయమే మరిచిపోతిని, కుల దైవమును దర్శించుకొనక తప్పదు కదా! దంత ధావన బృందాన్ని ప్రవేశ పెట్టి మీరు ఇళ్ళకు పోయి శయనింపుడు,” అని తొందర చేశాడు వాళ్ళని.

తరువాత జరగవలసిన కార్యక్రమాలు అన్నీ అయ్యాక నరస సింహుడు మహారాజుని కలుసుకున్నాడు.

“పదండి యువ రాజా వారూ. ఇప్పటికే ఆలస్యమైనది. మన కొరకు రథములు, గజములు సిద్ధముగానున్నవి,” అన్నాడు నీరస సింహుడు.

“ఈ గజములను కూడా ఎవరైనా మేలుకొలుపు పాడి నిదుర లేపెదరెమో. కనుక్కొనవలెను,” తనలో తాను అనుకున్నాడు నరస సింహుడు.

మంది మార్బలంతో సహా రథాల మీద మహారాజూ, నరస సింహుడూ బయలుదేరారు. వారి రథం పుర వీధుల్లో వెళ్తూండగా ప్రజలు దారికి రెండు వైపులా నిలబడి జయ జయ ధ్వానాలు చేశారు.

“వీరికి ఎటుల తెలియునో కానీ క్రమము తప్పకుండా మేము ఎప్పుడు రాజమందిరము నుంచి బయల్వడిననూ, బాటకు ఇరువైపులా తయారగుదురు,” కాస్త ఆశ్ఛర్య పడ్డాడు నరస సింహుడు.

సగం దారిలో నరస సింహుడికి ముక్కు మీద విపరీతమైన దురద పుట్టింది. వెంటనే అక్కడ గోక్కోవడానికి తన ఎడమ చేతిని పైకి ఎత్తాడు.

మహారాజు అతని చేయి పట్టుకుని, “వలదు కుమారా!” అంటూ నివారించాడు.

“ఓహో ఎడమ చేతితో గోకు కొనుట అమంగళకరము అనియా? అట్లయిన నా దక్షిణ హస్తమును వాడెదను,” సర్ది చెప్పాడు నరస సింహుడు.

“ఏ చేతినీ వాడ రాదు. ఇప్పుడు ప్రజలంతా మననే చూచుచున్నారు. మన రాచ మర్యాదకు భంగము వాటిల్లును. కాస్త జన సందోహం తగ్గిన పిదప నిరభ్యంతరముగా గోకు కొనుడు,” ఖరా ఖండితంగా చెప్పాడు మహారాజు.

“అంత వరకూ ఈ దురదను భరించుట ఎట్లు? ఇంకాసేపు ఆగితే గోకుకునే ఓపిక కూడా నాకు ఉండదు. మీరె గోక వలసి రావచ్చును. కావున ఇప్పుడే మీకు దురద కలుగుతున్న ప్రదేశమును చూపెదను,” అర్థించాడు నరస సింహుడు.

ఇంతలో రథ సారధి, “మహా రాజా, నేను ఒక్క నిమిషము దారి మార్చి జనులెవ్వరూ లేని సందు గూండా మన రథమును తీసుకుని పోయెదను. అప్పుడు యువరాజా వారు రాచ మర్యాదకు భంగము వాటిల్లని రీతిగా ముక్కు గోకు కొనవచ్చును,” అని సెలవిచ్చాడు.

మహారాజు అంగీకారసూచకంగా తల ఊపాడు. కాసేపటిలో నరస సింహుడి బాధ తీరింది.

“భళా సారధీ! నీ సమయస్ఫూర్తికి మెచ్చాను. ఇదుగో ఈ పచ్చల హారము గైకొనుడు,” అంటూ బహుమతి ప్రదానము చేశాడు నరస సింహుడు.

అప్పుడే రథం సరిగ్గా గుడి ముందు ఆగింది.

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in జ్వాలా ద్వీప రహస్యం. Bookmark the permalink.

3 Responses to జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 6

 1. Wanderer says:

  చూడబోతే ఇదేదో సెలెబ్రిటీ గోలలా ఉందే. పబ్లిక్ లో ముక్కు గోక్కున్న ఆ సెలెబ్రిటీ ఎవరబ్బా…

 2. amun says:

  Excellent as usual, please continue……

 3. Jyothi Reddy says:

  Muraliji,
  Pachala Haramu,Nice…LOL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s