జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 5


వ్యాయమ శాల కొత్త పట్లు నేర్చుకుంటున్న మల్ల యోధులతో, సాము గరిడీలు చేస్తున్న యువకులతో చాలా హడావుడిగా ఉంది. నరస సింహుడిని చూడగానే వాళ్ళంతా, “యువ రాజ వారికి జై, నరస సింహుల వారికి జై,” అంటూ పెద్ద పెట్టున కేకలు పెట్టారు.

“నా అదృష్టం బాగుండి నన్ను రోజూ వ్యాయామం చేసేలా పురి కొల్పడానికి తండ్రిగారు వీళ్ళతో ఒక వ్యాయామ బృందం ఏర్పాటు చేయించలేదు. ఈ దుష్టులవి నిజముగానే కంచు కంఠములు,” తనలో తాను అనుకున్నాడు నరస సింహుడు.

“వీరబాహుడు కనిపించుట లేదు. ఏడీ?” అడిగాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని మహారాజు.

“ఈ రోజు యువరాజా వారితో కత్తి యుద్ధం కద! అందులకే పొద్దుటి నుంచి కత్తి పదును పెట్టుచున్నాడు,” చెప్పాడు ఒక పౌరుడు.

“పదును చేయుట ఎందుకు? నా చర్మం అంత దళసరి కాదే,” అన్నాడు నరస సింహుడు కాస్త కోపంగా.

“అదుగో వీర బాహుడు మాటల్లోనే విచ్చేసినాడు,” ఆనందంగా అన్నాడు వృద్ధ భట్టు.

వీర బాహుడు రాగానే వంగి వంగి వాళ్ళకి నమస్కారాలు పెట్టాడు.

“కత్తి బాగా పదును అయినదా?” కాస్త వ్యంగ్యంగా అడిగాడు నరస సింహుడు.

“ఇంతకంటే పదును చేయుట ఇంక ఎవరి వల్లా కాదు,” గర్వంగా బదులిచ్చాడు వీర బాహుడు.

“ఇక కత్తి సాము మొదలు పెట్టుడు,” ఆజ్ఞాపించాడు మహా రాజు.

గోదాలోకి వీర బాహుడూ, నరస సింహుడూ ప్రవేశించగానే అందరూ ఉత్సాహంగా చుట్టూ గుమిగూడారు.

నరస సింహుడు తన కత్తిని ఒర నుంచి బయటకు తీసేంతలోపల, వీర బాహుడు శరవేగంగా తన కత్తితో అతనికి ఒక గాటు పెట్టాడు.

“ఓరి తుళువా! ఇంకా కత్తి సాము మొదలు కానే లేదు కద, అప్పుడే గాటు ఏల పెట్టితివి?” అరిచాడు నరస సింహుడు.

“మన్నింపుడు! కత్తి ఎంత పదును ఎక్కినదో తెలుసుకొనుటకు అటుల చేసితిని,” వినయంగా బదులు ఇచ్చాడు వీర బాహుడు.

“నీ ముఖం వేడెక్కుగాక. కాసుకో!” అని అరుస్తూ, కత్తి ఝళిపిస్తూ ముందుకు దూకాడు నరస సింహుడు.

ఆ తరువాత ఎప్పుడూ జరిగేదే జరిగింది. పది నిమిషాలలో నరస సింహుడు వొళ్ళంతా రక్త సిక్తమై మట్టి కరిచాడు.

“భళా! ఈ రోజు సాధన కడు రసవత్తరముగా సాగినది,” మెచ్చుకున్నాడు నీరస సింహుడు.

“ఈ రోజు యువరాజా వారు విజృంభించినారు మహారాజా! వీర బాహుడి చిటికెన వేలిని గాయ పరిచినారు,” విన్నవించాడు వృద్ధ భట్టు.

“శభాష్ కుమారా!” మెచ్చుకున్నాడు నీరస సింహుడు.

“వీరి ఆనందం తిరునాళ్ళకు పోవుగాక. వాడు నాకు పెట్టిన పాతిక గాట్ల గురించి వీరికి కించిత్తు కూడా పట్టింపు ఉన్నట్టు లేదు,” మూలిగాడు నరస సింహుడు.

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in జ్వాలా ద్వీప రహస్యం. Bookmark the permalink.

3 Responses to జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 5

 1. రవి says:

  పాపము నరస యువరాజు! అతనికి క్షురకులు గడ్డమైననూ, గాయములు లేకుండా గోకెదరో లేదో? 😦

 2. Amun says:

  amazing

 3. Wanderer says:

  “వీళ్ళ సంబరం సంతకెళ్ళా” అన్నది ఎంత బాగా చెప్పారు… తిరునాళ్ళా..
  😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s