జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 4


ఆ తరువాత గంట గడిచినా కొత్త ఫిర్యాదీలు ఎవరూ రాలేదు.

“చిత్రముగానున్నది. దోమదేశంలో ఎవరికీ సమస్యలే లేవా?” ఆశ్చర్యపోయాడు నీరస సింహుడు.

“బహుశా మీ సమస్యా పరిష్కారం గురించి ఆ ముగ్గురు అన్నదమ్ములూ ప్రజలందరిలో చాటినారేమో ప్రభూ!” రాజు గారికి కనపడకుండా పళ్ళు కొరుక్కుంటూ అన్నాడు మంత్రి వృద్ధ భట్టు.

“నిక్కము, నిక్కము! యువరాజా వారి బుధ్ధి కుశలత గురించి విని అందరు నివ్వెర పోయి ఉంటారు,” గర్వంగా అన్నాడు నీరస సింహుడు.

“వారికి కలిగిన రక రకాల భావాలలో తప్పని సరిగా ఆశ్చర్యం కూడా ఒక భావం అయి ఉండవచ్చు మహారాజా!” నర్మగర్భంగా జవాబిచ్చాడు వృద్ధ భట్టు.

“సొబగు సొబగు,” ఉటంకించాడు నీరస సింహుడు.

“ఎన్ని రోజులనుంచో నాకొక సందేహం పితాశ్రీ. సొబగు అన్న పదమునకు అర్థమేమి?” అడిగాడు నరస సింహుడు.

“మా తండ్రిగారు ఆయనకు ఏదైననూ నచ్చినచో, ఇలా అనెడి వారు. అందుకే నేనునూ అలవాటు చేసుకొంటిని,” సమాధానమిచ్చాడు నీరస సింహుడు.

“అటులైన నేనునూ అలవాటు చేసుకొనెదను,” అన్నాడు నరస సింహుడు.

“సొబగు సొబగు,” ఆనందం వెలిబుచ్చాడు మహారాజు.

“మన తరువాయి కార్యక్రమం ఏమి, ఆమాత్యా?” వృద్ధ భట్టుని అడిగాడు నీరస సింహుడు.

“ఈ రోజు యువరాజా వారు వీర బాహుడితో కత్తి యుద్ధంలో తలపడి కొత్త మెళకువలు నేర్చుకొనవలె. ఇప్పుడు మనమందరం వ్యాయమ శాలకు విజయం చేస్తున్నాం,” వివరించాడు వృద్ధ భట్టు.

ఉలిక్కి పడ్డాడు నరస సింహుడు. “అది ఈ రోజా? నేను రేపు అనుకొంటినే? నాకు ఈ రోజు కాస్త నీరసముగానున్నది,” ఆందోళన వెలిబుచ్చాడు.

“కుమారా ఆ పదము వలదంటిని కద!” గర్జించాడు నీరస సింహుడు.

“మన్నించుడు! బలహీనముగా ఉన్నది,” సర్దుకున్నాడు నరస సింహుడు.

“రాచ బిడ్డ నోటి నుండి బలహీనము అనే మాట వెలువడ కూడదు, కుమారా!” బాధగా అన్నాడు మహారాజు.

“అటులనా? నోటితో చెప్పుట తప్పైన తాళపత్రము మీద రాసి ఇచ్చెదను. అప్పుడు ఫరవాలేదా?” ఆశగా అడిగాడు నరస సింహుడు.

“అహో కుమారా! నువ్వు నన్ను అపార్థం చేసుకొంటివి. నా ఉద్దేశం కాబోయే రాజు బలహీనతను దగ్గరకు రానీయకూడదు అని.”

“కావచ్చును, కానీ గత వారము వీరబాహుడు కత్తి యుద్ధంలో మెళకువలు నేర్పుతూ, మా దేహమున పెట్టిన గాట్లు ఇంకనూ మానలేదు.”

“మన రాచ దేహములు ఉక్కు వంటివి. మామూలు కత్తి గాట్లు వాటిని బాధించకూడదే?”

“అది మీకు తెలుసునూ, నాకు తెలుసునూ. కానీ దేహమునకు తెలియదు కద! అది బాధపడుతూనే ఉన్నది,” వినయంగా సమాధానమిచ్చాడు నరస సింహుడు.

“అందుకే కుమారా! ఇంకొక్క ఆరు మాసములు వీరబాహుడి వద్ద మెళకువలు నేర్చుకున్న మీ దేహమును గాట్లు బాధింపవు,” చెప్పాడు నీరస సింహుడు.

“కాబోలు. వీరబాహుడి రీతి చూచుచున్న, ఇంకొక్క మూడు మాసములలోనే వొంటినిండా గాట్లు పెట్టి, నన్ను స్వర్గస్తుడిని చేయుట ఖాయము. అప్పుడు ఆరు మాసముల తరువాత బాధ పడుటకు దేహమే ఉండదు కద!” తనలో తాను గొణుక్కున్నాడు నరస సింహుడు.

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in జ్వాలా ద్వీప రహస్యం. Bookmark the permalink.

5 Responses to జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 4

 1. రవి says:

  “వీరబాహుడిపై కుట్ర పన్ని చంపించి వేసిన యెడల, ఈ దరిద్రము వదిలిపోవును కదా! ఇటువంటి ఆలోచన నరస సింహుడికి రాలేదా?”

  • Murali says:

   నిక్కము నిక్కము! కానీ నరస సింహుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ టైప్ హీరో, రాజనాల టైప్ విలన్ కాదుగా 🙂

 2. సొబగు సొబగు! 🙂

 3. mrudula says:

  This is really fantastic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s