జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 3


ముందుగా ముగ్గురు సామాన్యులు రాజ దర్బారులోకి ప్రవేశించారు. రాగానే నీరస సింహుడికి జయ జయ ధ్వానాలు చేసి ఆయన ముందు నేల మీద బొక్క బోర్ల పడ్డారు.

“అభయం ఇస్తున్నా! మీ సమస్య ఏమిటో చెప్పండి,” అన్నాడు నీరస సింహుడు.

ఆ ముగ్గురూ అలానే నేలను కావలించుకునే ఏదో గొణిగారు. నీరస సింహుడికి కోపం ముంచుకొచ్చింది.

“మీ అతి వినయం చాలించి ముందు లేచి నిలబడుడు! మీ ముఖములే సరిగ్గా కనిపించకున్న, మీ సమస్యలను నేను ఎట్లు తీర్చగలను?” అని హూంకరించాడు.

“లేచి నిలబడిననూ పెద్దగా ఒరుగునది ఏమియూ లేదు. ఇంత ఎత్తునుంచి ఎవరి ముఖమూ ఎలాగూ కనిపించదు,” తనలో తాను గొణుక్కున్నాడు నరస సింహుడు.

“యువరాజా వారు ఏదో అనుచుంటిరి?” ప్రశ్నార్థకంగా చూశాడు నీరస సింహుడు.

“ఏమియునూ లేదు. వారికి పాపం న్యాయం కలిగించుడు,” అన్నాడు నరస సింహుడు.

“లెస్స పలికితిరి. ప్రజలారా, మీ సమస్య ఏమిటి?” అప్పటికి లేచి నిలబడి వున్న ఆ ముగ్గురినీ అడిగాడు రాజు.

“మేము ముగ్గురం అన్నదమ్ములం ప్రభూ!” మొదలు పెట్టాడు వారిలో అందరికంటే పెద్ద వయస్కుడు.

“ఇదే మీ సమస్యనా?” ఆశ్చర్యపోయాడు నీరస సింహుడు. “దానికి మేమేమి చేయగలము? అది దైవ నిర్ణయం కద! ఈ జన్మకు ఇటులనే సర్దుకొనుడు,” అని సలహా ఇచ్చాడు.

“సమస్య అది కాదు మహా రాజా! మా తండ్రిగారు చనిపోతూ నాలుగు ఏనుగులు వదిలిపోయినారు. మా ముగ్గురినీ సమానంగా పంచుకొమ్మనినారు. కానీ మేము ఉన్నది ముగ్గురం. ఏనుగులు నాలుగు. ఈ సమస్యను ఎటుల పరిష్కరించుటయో మాకు తెలియక మీ వద్దకు వచ్చితిమి,” వినయంగా సమాధానం ఇచ్చాడు పెద్ద వాడు.

“చిత్రమైన సమస్యనే! యువరాజా వారు, మీరు కలుగజేసుకుందురా?” తనయుడిని అడిగాడు మహారాజు.

“ఈ సమస్యను రెండు రకములుగా పరిష్కరించవచ్చు,” గంభీరంగా అన్నాడు నరస సింహుడు.

“ఏమీ? రెండు పరిష్కారములు ఉన్నావా? మాకు ఒక్కటియే తోచుటలేదే?” ఆశ్చర్యంగా అన్నాడు నీరస సింహుడు.

“అవును. మొదటిది ఆ నాలుగింటిలో ఒక ఏనుగుని చంపి వేయుట. అప్పుడు ముగ్గురు అన్నదమ్ములూ చెరొక ఏనుగుని తీసుకోవచ్చు,” నాటకీయంగా ఆగాడు నరస సింహుడు.

అన్నదమ్ముల మొహాల్లో కళ తప్పింది అది వినగానే.

“లేదా, ముగ్గురు అన్న దమ్ములలో ఒకరిని చంపుట. అప్పుడు మిగిలిన ఇద్దరూ చెరి రెండు ఏనుగులు తీసుకొనవచ్చును,” ముగించాడు నీరస సింహుడు.

ఈ సారి అన్న దమ్ముల మొహాల్లో భయం స్పష్టంగా కనిపించింది.

“భళా కుమారా!” మెచ్చుకున్నాడు నీరస సింహుడు.

“ఈ చంపుటలు ఎందుకు లెండు ప్రభూ. నా మాట వినుడు. సమస్యని పరిష్కరించినందుకు మీరే ఒక ఏనుగును గై కొనుడు. మిగిలిన మూడింటిని మేము గై కొని ఇక్కడ నుండి గైరు హాజరు అగుదుము,” తొందర తొందరగా అని తన తమ్ములతో కలిసి శరవేగంగా అక్కడినుంచి నిష్క్రమించాడు పెద్ద వాడు.

“సొబగు సొబగు,” ఆనందించాడు మహారాజు.

“ఎరక్క పోయి న్యాయము కొరకూ ఇక్కడికి వచ్చితిమి. బాగుగానే దుగ్ధ తీరినది,” రాజుగారి కోట ద్వారం దాటుతూ తనలో తాను అనుకున్నాడు ముగ్గురు అన్నదమ్ముల్లో పెద్ద వాడు.

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in జ్వాలా ద్వీప రహస్యం. Bookmark the permalink.

8 Responses to జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 3

 1. vinay chakravarthi says:

  baaagundi………….ee part koncham

 2. krishna says:

  good one..nice

 3. రవి says:

  “బాగుగానే దుగ్ధ తీరినది.”….సూపరు…. :-)))))

 4. rajkumar says:

  “లేదా, ముగ్గురు అన్న దమ్ములలో ఒకరిని చంపుట. అప్పుడు మిగిలిన ఇద్దరూ చెరి రెండు ఏనుగులు తీసుకొనవచ్చును,” ముగించాడు నీరస సింహుడు.
  . i didn’t expect this…:) 🙂

  soooper…..sir

 5. రవి says:

  నరస సింహుడికి సాఫ్ట్ వేర్ తెలివి తేటలు బాగా అబ్బినట్టున్నాయి. పైకొస్తాడు. :))

 6. Sumna says:

  Bagundi bagundi.. nirasa simhudu” .. eppati laaganee kathi katar undi..

 7. Jyothi Reddy says:

  Muraliji,
  Nice one Sir….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s