జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 2


దంత ధావన బృందం వెళ్ళిపోయాక, సాముహిక స్నాన బృందం వచ్చి నరస సింహుడికి సర్వాంగ స్నానం కావించారు. ఆ తరువాత వైవిధ్య వస్త్రధారణ బృందం వచ్చి రాజ వస్త్రాలు తొడిగారు. ఆ తరువాత అల్పాహర బృందం వచ్చి వొంటికి మంచిది కాబట్టి ముందుగా కొంత ఆముదం తాగించి, ఆ తరువాత రెండు జొన్నె రొట్టెలు తినిపించారు.

“హమ్మయ్యా, ఈ రోజుకి బృంద దాడులు ముగిశాయి,” అని ఆనంద పడేంతలో ప్రాతిగామి వచ్చి, “జయము జయము యువరాజా వారికి! మహారాజు మిమ్మల్ని సభకి విచ్చెయ్యమంటున్నారు,” అన్నాడు.

సభకు విచ్చేయక తప్పలేదు నరస సింహుడికి. సభలో అతని పితాశ్రీ నీరస సింహుడు ఎత్తైన సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్నాడు. ఆయన్ని చూడడానికి నరస సింహుడికి తలెత్తి చూడాల్సి వచ్చింది.

“రండి యువ రాజా వారూ, మా పక్కన ఉన్న ఉన్నతాసనాన్ని అధిరోహించండి,” అన్నడు అప్యాయంగా నీరస సింహుడు.

దాని మీద కూర్చున్నాక కొంత తండ్రి ముఖము దగ్గరగా, స్పష్టంగా కనిపించసాగింది నరస సింహుడికి. వడలి పోయి ఉన్న తండ్రి మొహం చూసి ఆందోళనగా, “ఏమయ్యింది పితాశ్రీ, నీరసంగా ఉన్నారు,” అని వెంటనే నాలుక కర్చుకున్నాడు నరస సింహుడు.

“అహో యువరాజావారూ! ఆ పదం మాకు గిట్టదు అని మీకు తెలుసు కద. వినగానే మా పేరు మాకు గుర్తుకి వస్తుంది. మా తండ్రిగారికి తెలుగు భాషా జ్ఞానం సరిగ్గా లేక, అన్ని రసాలు కలిసిన నీరసం అగునని, ఒక అపోహతో మాకా పేరు పెట్టినారు. ఆయన తరువాత స్వర్గస్తులైనప్పటికీ, ఆయన పెట్టిన పేరు మాకు ఇంకనూ నరకం చూపించూనే ఉన్నది,” నిట్టూర్చాడు నీరస సింహుడు.

“అవును నాన్నగారూ, ఇంత పొద్దునే సభ ఏల ఏర్పాటు చేసితిరి?” అడిగాడు నరస సింహుడు.

“మన నుంచి న్యాయం కోరుటకు వచ్చు వారంతా కార్మికులూ కర్షకులూ కద! వారు పొద్దున్నే లేచి పనులకు పోవుదురు. దానికి ముందు ఏదైనా సమస్య పరిష్కారం కోసం మన వద్దకు వచ్చుదురు. వారి సౌకర్యార్థం ఇటుల ఏర్పాటు చేసితిని,” బదులిచ్చ్చారు రాజా వారు.

“ఓహో, ఐతే ఏ మాత్రము పని లేని వారం మేమే అన్న మాట,” అనుకున్నాడు తనలో తాను నరస సింహుడు.

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in జ్వాలా ద్వీప రహస్యం. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s