ఇగ్రహాలే కద!

రాళ్ళ బొమ్మలు కూలితే గింత రాద్దాంతమా?
వాటికేమన్న ప్రానమా, మన్నా, మశానమా?

మంది మంటెట్టుకు సస్తూంటే గా ముచ్చటే లేదు గానీ,
ఎప్పుడో సచ్చినోల్ల ఇగ్రహాలు ఇరగ్గొడొతే ఎందుకు పరేషానీ?

గట్లని మాకు ఇగ్రహాలంటే ఇలువ లేదనుకోకు బిడ్డ!
కానీ ఆళ్ళ చిరునామ మాత్రం కావాలె ఇదే గడ్డ!
(1955 కి ముంగట లే)

మమ్మల్ని రౌడీలంటరు, మీ దిమాక్ ఖరాబయ్యిందా?
మేము పెద్ద మనుసులం కాకుంటే గా ఒప్పందం అమలయ్యెడిదా?

గసలే మాది శాంతియుత ఉద్యమం, నీకెరుకా?
కాదని ఎవడైనా అంటే నరుకుతం కొడకా!

మా బాసని ఎక్కరించెంటందుకు మీరెవరు బే?
అర్థమయితె ఇనుకో, లేక పోతె చెవ్వులు మూస్కో పో!

ఏందీ? గిన్నేల్లు బాగు బడంది ఇంకేం పడుతరు, అంటరా?
పైకి రానియ్యకుండా నొక్కేసి పైగా పరాసికాలడతరా?

ఒక ఏల ప్రత్యేక రాష్ట్రం వచ్చ్చినా ఏం గాక పొతే, అనే సందేహం మీకొద్దు.
గప్పుడు జిల్ల, జిల్ల మధ్య రాస్తం సరి కొత్త సరిహద్దు.

 

Advertisements
This entry was posted in 'కరెంట్' అఫైర్స్. Bookmark the permalink.

6 Responses to ఇగ్రహాలే కద!

 1. Anuradha says:

  గసలే మాది శాంతియుత ఉద్యమం, నీకెరుకా?
  కాదని ఎవడైనా అంటే నరుకుతం కొడకా!
  ఈ లైన్లు చాలా చాలా బాగున్నాయి.

 2. KumarN says:

  Ha There I see my favorite Murali gaaru. Where have you been Sir. Welcome back!!

  BTW, I don’t agree with couple of things you said above.

  Oh well…that can wait..for now let me celebrate your coming back. I hope you will pen down more frequently. I terribly miss your style in naming characters 🙂

 3. raman says:

  we missed you sir
  please sharpen your pen
  we want more and more from these satires

 4. Wanderer says:

  Brilliant!!!

 5. madhusudhan says:

  keka ga vundi

 6. Sreenivas says:

  చాలా బాగుంది మురళీ గారు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s