పార్లమెంటులో బృందగాన బిల్ ప్రవేశపెడితే సినిమా కంటే బాగుంటుందట!

నమస్తే. చాలా రోజుల తరువాత కనిపిస్తున్నందుకు ముందు నన్ను షమించండి. షమించడం అంటే ఎవరైనా తప్పు చేశారు అనుకో, వాళ్ళకి ప్రైవేట్ చెప్పకుండా వదిలేస్తే దాని షమించడం అంటారన్న మాట. అలా నన్ను కూడా షమించేయండి.

నా మటుకు నేను సీ గాన పెసూనాంబని, టింకు గాడిని అప్పుడప్పుడు షమిస్తూనే ఉంటాను. సీ గాన పెసూనాంబని షమించడం కంటే ఇంకేం చెయ్యలేం అనుకోండి. ఒక వేళ షమించక పోయినా అది పట్టించుకోదు.

టింకుగాడిని మాత్రం వాడి దగ్గర నుండి కొన్ని కాణీలో, చేగోడీలో లాక్కుని షమించేస్తాను. వాడు ఇస్తాడు కూడా. లేక పోతే వాడి నడ్డి మీద చంపేస్తానేమో అని భయం వాడికి.

ఇంతకీ అసలు సంగతి మరిచిపోయాను. నేను మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చానంటే, మీ అందరికి ఒక సంగతి చెప్పడానికి. రేపు ఎట్టి పరిస్థితిలోను మన పార్లమెంటు సమావేశాలు చూడండి.

ఇక్కడ పార్లమెంట్ అంటే కుంచెం చెప్పాలి. ఇది ఒక పెద్ద బిల్డింగు. ఇందులో బోలెడు చాలా మంది రాజకీయ నాయకులు కలుస్తూ ఉంటారు. అంటే ఎప్పుడూ కలుస్తారని కాదు, అప్పుడప్పుడు కలుస్తారన్న మాట. అది చాలా పేద్ద గొప్ప విషయం కాబట్టి టీవీలో మనకు లైవ్ టెలికాస్ట్ చూపిస్తారు. కిరికెట్టు మ్యాచ్ చూపించినట్టు.

వాళ్ళు కలిస్తే మేమెందుకు చూడాలి బుడుగూ, ఇంచక్క “బండ మావులో,” “ఛీ యాక్ థూ స్రవంతి” సీరియలో చూసుకుంటాం, అని మీరనొచ్చు. లేదా ఉమేష్ బాబు సినిమా “పీకుడు” వందో సారి చూస్తాం అనొచ్చు. నాకు మీ ఇష్టాలు బాగా తెలుసు.

కానీ రేపు జరిగే సమావేశం ఇంకా బోలెడు చాలా బాగా ఉంటుంది. ఇందులో టీవీ సీరియళ్ళలోలా పెద్ద పెద్ద డవిలాగులు ఉంటాయి. పీకుడు సినిమాలో మోస్తారు ఫైటింగులు కూడా ఉంటాయి. (ఇంకా బోలెడు చాలా ఉంటాయి. అవి తరువాత చెప్తాను.)

అంటే ఈ సమావేశాలు చూస్తే టీవీ సీరియల్, సినిమా రెండూ కలిపి చూసినట్టే అన్న మాట. కాసేపు కొందరు అత్తా కోడళ్ళలా గాఠిగా తిట్టేసుకుంటే, వెంటనే కొందరు కుర్చీలూ, బల్లలూ ఎత్తి విసిరేస్తూ రౌడి రాస్కల్స్‌లా కొట్టేసుకుంటారు.

మీలో ఇంకొంత మందికి పార్లమెంటు సమావేశాల్లో ఇవన్నీ మామూలే కద బుడుగు అని సందేహం రావొచ్చు. సందేహం అంటే అవమానం. అంటే నాకు తెలీదు.

ఐతే ఈ సారి స్పెషల్ గా సర్కస్సూ, మ్యాజిక్ షో కూడా ఉంటాయట. ఇది నేను చెప్పట్లేదు. గాంక్రెస్ పార్టీ ఎం.పీ.లే చెప్తున్నారు.

ఒకవేళ రేపు పార్లమెంటులో బృందగానా బిల్ ప్రవేశ పెడితే, పబ్బం శ్రీహరి గారు తనని తాను అంటించుకుంటారట. అంటించుకోవడం అంటే మనం ఆడుకునే అంటించుకునే ఆట కాదు. నిప్పుతో అంటించుకుంటారట.

ఇంక చూస్కోండి! ఆయన అంటించుకుంటే కొందరు ఆ మంటలు ఆర్పడానికి ఆయన వెంట పరిగెడతారు. ఇంకొందరు ఆ మంటలు ఆర్పాలి అనుకునే వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి చూస్తారు. మన అదృష్టం బాగుంటే ఫైర్ ఇంజన్ కూడా వస్తుంది.

ఇప్పుడు అర్థమయ్యిందా, సర్కస్ అని ఎందుకు అన్నానో?

అలాగే రాలుగాయి సాంబశివరావు గారు, బృందగానా బిల్లు ఎట్టి పరిస్థితిల్లోను నెగ్గదని, జనం ఎప్పుడు చూడని చిత్రం ఒకటి చూస్తారని అన్నారు. అంటే ఏంటర్థం? ఆయన రేపు మ్యాజిక్కులు చేస్తారన్న మాట. భలే, భలే.

అందుకని రేపు తప్పకుండా మన ప్రజా ప్రతినిధులు పాల్గొనబోతున్న పార్లమెంట్ సమావేశాలను చూడండి. యాకంగా సినిమా, టీవీ సీరియల్, సర్కస్, మ్యాజిక్ షో అన్నీ కలిపి చూసినట్టు మీకు కిక్కు వస్తుంది.

(ప్రజా ప్రతినిధులు అంటే ప్రజలకు సంబంధించిన ప్రతి నిధిని దోచుకునేవారంట. ఇది మా బాబాయి చెప్పాడు.)

ఉంటానేం!

Advertisements
This entry was posted in బుడుగు. Bookmark the permalink.

One Response to పార్లమెంటులో బృందగాన బిల్ ప్రవేశపెడితే సినిమా కంటే బాగుంటుందట!

  1. Devender Babu says:

    Fun to continue Budugu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s