ఏవంత రెడ్డికి ఏం అంత తెలివి లేదా?


కాఫీ కోసం వెయిట్ చేస్తూండగా చర్చ రాజకీయల వైపు మళ్ళింది.

“ఈ దారుణం చూశారా, మన తెగులు దేశం పార్టీకి చెందిన ఎం.ఎల్.ఏ. ఏవంత రెడ్డి ఎం.ఎల్.సీ. ఎన్నికలకి సంబంధించి గెటీవెన్సన్ అనే ఇంకో ఎం.ఎల్.ఏ.కి లంచం ఇస్తూ దొరికిపొయాడంట. మరీ రాజకీయాలు ఇంత దిగజారి పొయాయేంటో!” అన్నారు శంకర్రావు గారు.

“మీరు చెప్పింది నిజం! ఇంతకు ముందు రహస్యంగా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా లంచాలు ఇచ్చుకోవడం, సూట్‌కేసులు మోసుకుపోవడం చేసే వారు. ఇంత అధ్వానమా? ఏవంత రెడ్డి ఇంకా తెలివైన వాడనుకున్నాను. ఏవంత తెలివితేటలు లేవన్న మాట,” అన్నారు కేశవరావు గారు.

“అంటే తెలివిగా పట్టుబడకుండా లంచం ఇస్తే మనం జేజేలు కొట్టాలా?” కోపంగా అడిగారు శంకర్రావు గారు.

“అలా అని కాదు. ఇక్కడ ఏ పార్టీ పవిత్రంగా ఉంది చెప్పండి. ఈయన దొరికిపోయాడు. వాళ్ళు దొరకలేదు. అంతే. అన్నట్టు టీవీలో చూశానండోయి. పోలీసు జీపులో ఎక్కుతూ ఏవంత రెడ్డి మీసం మెలితిప్పాడు. అలాంటి పరిస్థితిలో ఆ పనేంటి?” అడిగారు కేశవ రావు గారు.

“మొత్తం ఐదు కోట్లతో దొరికిపోకుండా, కేవలం యాభై లక్షలతోనే దొరికిపోయానన్న ఆనందంతో కావచ్చు.”

“అంటే అంటారా! సరే లెండి. మన దేశంలో వార్తలు మనకు అచ్చి రావట్లేదు కాని, పొరుగు దేశాల్లో ఏం జరుగుతూందో చెప్పండి.”

“భూకంపాలు ఎందుకు వస్తాయంటారు?”

“మరీ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ లేదు కానీ, భూమి అంతర్భాగం లోని tectonic plates కదిలితే వస్తాయనుకుంటాను.”

“కదా! అది మనలాంటి అజ్ఞానులు అనుకునేది. పీకిస్తాన్‌కి చెందిన ఒక మత గురువు ఏం చెప్పాడో తెలుసా?”

“ఏంటి?”

“అమ్మాయిలు జీన్స్ వేసుకోవడం వల్లే భూకంపాలు వస్తున్నాయట. సైన్యాన్ని వాడి అలాంటి అమ్మాయిలతో యుద్ధం చేయాలంట!”

“ఇంకా నయం. మనం హిండియాలో పుట్టడం మన అదృష్టం. మా అమ్మాయి పావని, జీన్స్ తప్ప మరొకటి వేయదు. మా కొంప కొల్లేరు అయ్యుండేది, అక్కడ ఉండి ఉంటే.”

ఇంతలో పార్వతమ్మ కాఫీ కప్పులతో రావడంతో వారి సంభాషణకు బ్రేక్ పడింది.

Advertisements
This entry was posted in అతుకుల బొంత. Bookmark the permalink.

2 Responses to ఏవంత రెడ్డికి ఏం అంత తెలివి లేదా?

  1. తేళ్ళపర్తి హరిసింహా రావ్ గారి సూట్ కేసు కేసేమైంది? అంతా సంచలన చలన చిత్రం. ఆ కండువా తీసి ఈ కండువా వేసుకొంటే అంతా హూష్ కాకి.

    • Murali says:

      గురువు గారు, ఇది ఒక అతుకుల బొంత. ఒక టాపిక్ నుంచి ఇంకో టాపిక్‌కి అలా దూకుతూ ఉంటుంది. ఈ కథ నా కంట్రోల్‌లో కూడా లేదు. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s