పనికి మాలిన డిస్కషన్స్


“అంత పనికి మాలిన డిస్కషన్స్ నేనేం చేసాను?” ఉక్రోశంగా అడిగాడు కుమార్.

“చెప్పాలంటే బోలెడు ఉన్నాయి,” అన్నారు శంకర్రావు గారు. తరువాత కళ్ళజోడు తీసి దాన్ని తన కండువాతో క్లీన్ చేశారు. ఒక రెండు సార్లు పొడి దగ్గు దగ్గారు. మళ్ళీ కళ్ళజోడు ధరించారు.

“అబ్బా, నాన్నా, ఇంత హంగామా అవసరమా, ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో చెప్తే నా మానాన నేను కాలేజ్‌కి పోతాను కద!” పార్వతమ్మ గారు అందించిన కాఫీ కప్ తీసుకుంటూ అన్నాడు కుమార్.

“సరే, మొన్న మనింటికి నీ ఫ్రెండ్, అదే బాగా లావుగా గున్నేనుగులా ఉంటాడు చూడు, వాడు వచ్చినప్పుడు…”

“నాన్నా!” అడ్డు పడ్డాడు కుమార్. “ఎదుటి వాడి బలహీనతలను వెక్కిరించడం మంచిది కాదు. వాడికి ఒక పేరు ఉంది నాన్నా. మహేంద్ర!” ఆవేశంగా అన్నాడు.

“సర్లేవోయి. మహేంద్రనే! వాడు నువ్వు, రెండు గంటల సేపు ఏం మాట్లాడుకున్నారు? నీ అభిమాన హీరో జంపింగ్ స్టార్ జనక్ గొప్ప నటుడా, లేక వాడి అభిమాన హీరో రైజింగ్ స్టార్ రంజిత్ కత్తి లాంటి యాక్టరా అని వాదించుకున్నారా లేదా?”

“అది పనికి మాలిన డిస్కషన్ ఎలా అవుతుంది నాన్నా? ఆ రైజింగ్ స్టార్ రంజిత్ గాడు పందికొక్కులా ఉంటాడు. వాడికి ఫ్యాన్ ఐతే మహేంద్ర గాడు భ్రష్టు పడతాడని, వాడిని రక్షించుకోవడానికి అలా వాదించాల్సి వచ్చింది.”

“నీదంత దొడ్డ మనసు అనుకోలేదు. అలానే మగవాళ్ళ బట్టల బ్రాండ్స్‌లో డార్ట్ బ్రాండ్ బాగుంటుందా, లేక మర్డరర్ బ్రాండ్ బాగుంటుందా అన్న విషయం పై తన్నుకున్నంత పని చేశారు మీరిద్దరూ. దానికేమంటావు?”

“అది కూడా వాడి జీవితం బుగ్గి పాలు కాకుండా ఉండడానికే! ఆ డార్ట్ బ్రాండ్ చొక్కాలు వేసుకుని ఎక్కడ క్యాంపస్ ఇంటర్‌వ్యూలకు వెళ్తాడో, ఎక్కడ ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు పోగొట్టుకుంటాడో అన్న కన్‌సర్న్‌తో! ఆ డార్త్ బ్రాండ్ షర్ట్ వేసుకెళ్ళినందుకే మా సీనియర్ శరత్ గాడికి అరెమిక వీసా రాలేదు తెలుసా?”

“అనవసరంగా నీతో పెట్టుకున్నా. ఆ కాఫీ తాగి కాలేజ్‌కి అఘోరించు!”

“అలాగే నాన్నా. ఇంకేవన్నా ఇలాంటి డౌట్స్ వస్తే అడగడానికి మొహమాట పడొద్దు,” అంటూ తన రూంలోకి వెళ్ళిపోయాడు కుమార్.

“భలే ఉన్నాడ్రా మీ వాడు. అన్నట్టు మీ పెద్దమ్మాయి దుర్గ ఎలా ఉంది? ఈ మధ్య మాట్లాడావా?” అడిగారు కేశవ రావు గారు.

అంతలో సెల్ ఫోన్ మోగింది. శంకర్రావు గారు ఫోనెత్తారు. “నాన్నా! నేను డుగ్గూని. బాగున్నారా?” అంటూ అరెమికా నుంచి దుర్గ గొంతు వినిపించింది.

“ఇంకా డుగ్గూ అంటూ ఆ చిన్నప్పటి ముద్దు పేరు ఏంటమ్మ! నీకే ఇప్పుడు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు,” విసుకున్నారు శంకర్రావు గారు.

“తలుచుకోగానే కాల్ చేసిందిగా. సరే మీరు మాట్లాడుకోండి, నేను వెళ్ళొస్తా,” అంటూ అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు కేశవ రావు గారు.

Advertisements
This entry was posted in అతుకుల బొంత. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s