ఎర్రన్నలు!


శంకర్రావు గారు ఇంటికి వెళ్ళగానే టీవీ స్క్రీన్ మీద ఎండ్రకాయల సుజాత దర్శనమిచ్చింది. తన ముందున్న విలేఖరులతో చాలా ఆవేశంగా మాట్లాడుతూంది తను.

“ఇదంతా ప్రతిపక్షాల కుట్ర. నేను చలిత కులస్తురాలిని కాబట్టే నా మీద ఈ నింద వేస్తున్నారు. ఇది అగ్రవర్ణాల వారి పథకం. ఏం, ఎప్పుడూ వాళ్ళే దోచుకోవాలా, పీడిత తాడిత ప్రజానీకానికి ఆ అవకాశం ఇవ్వరా?”

“తప్పకుండా ఇవ్వాలి. కానీ మీరు ఇంతకు ముందు ప్రతిపక్షాల కుట్ర అన్నారు. తరువాతేమో అగ్రవర్ణాల వారి పథకం అన్నారు. ఏది కరెక్ట్?” అడిగాడు ఒక విలేఖరి.

“రెండూ కరెక్టే. ఇది ప్రతిపక్షలలోని అగ్ర వర్ణాల వారి కుట్ర మరియు పథకం. కానీ దీన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కుకుంటాం. అదిగోండి మా ఎర్రన్నలు ఆల్రెడీ వచ్చేసారు,” చెప్పింది ఎండ్రకాయల సుజాత.

“మీ వెర్రి అన్నలు ఏం చేస్తారు?”

“వెర్రి అన్నలు కాదు, ఎర్ర అన్నలు. షార్ట్ కట్‌లో ఎర్రన్నలు,” తన వెనుకాతల నిల్చుని ఉన్న ఒక గుంపుని చూపించింది మంత్రి సుజాత. అందరూ ఎర్ర చొక్కాలు, ప్యాంట్లూ, ధరించి ఉన్నారు.

“వారు మీ పార్టీ కాదేమో?”

“చలితులకి అన్యాయం జరుగుతూంటే మేము పార్టిల వావీ వరుసలు పాటించం,” చెప్పాడు ఆ గుంపుకి నాయకుడు అయిన దద్దురు. ఆయన పాటలు వింటే బూర్జువాలకి ఒంటి మీద దద్దుర్లు లేస్తాయి కాబట్టి ఆయనకి ఆ పేరు వచ్చింది.

“ఏం చేస్తారు?” అడిగాడు ఇంకో విలేఖరి.

“ఈ కేసుని టేకప్ చేసిన పోలీసు అధికారి ఇంటి ముందు, డప్పులు కొడుతూ డ్యాన్స్ చేస్తాం.”

“అలా డ్యాన్సు చేస్తే ఆయన కేస్ వాపసు తీసుకుంటాడా?”

“అది మా చేతుల్లో లేదు. కనీసం మాకు డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ అయినా అవుతుంది,” ఉత్సాహంగా చెప్పాడు దద్దురు.

“ఆయన డ్యాన్స్ మొదలు పెట్టేంతలో చానెల్ మార్చవే,” పార్వతమ్మ గారితో అన్నారు శంకర్రావు గారు.

Advertisements
This entry was posted in అతుకుల బొంత. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s