రాడ్విన్ పరిణామ సిద్ధాంతం


ఇక్కడ దేవి తన కాలేజ్‌లో బయాలజీ ఎగ్జాం రాస్తూంది. ప్రస్తుతం తను యాన్సర్ చేస్తున్న ప్రశ్న, రాడ్విన్ పరిణామ సిద్ధాంతం గురించి(Theory of evolution).

దేవికి ఆ ప్రశ్న చూడగానే, వాళ్ళమ్మతో తనకు జరిగిన సంభాషణ గుర్తుకు వచ్చి పెదవుల మీద చిరు నవ్వు కదలాడింది.

********************************************************************************

“అమ్మా, అసలు మనుషులు ఎలా పుట్టుకొచ్చారో నీకు తెలుసా?” అప్పుడే Theory of Evolution చదివి సంపాదించుకున్న జ్ఞానాన్ని ఎవరితోనో ఒకరితో పంచుకోవాలన్న తపనతో, పార్వతమ్మ గారిని అడిగింది దేవి.

“నీకు చిన్నప్పడు చెప్పాను కదే బ్రహ్మ దేవుడు మనందరిని సృష్టించాడని. ఆ మాత్రం తెలీదా?”

“మరేమో నేను ఇప్పుడే రాడ్విన్ పరిణామ సిద్ధంతం చదివాను…”

“రాడ్వినా, వాడెవడు?”

“ఒక గొప్ప శాస్త్రవేత్త అమ్మా. ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారం, ఏక కణ జీవుల నుండి క్రమ క్రమంగా రూపాంతరం చెందుతూ మనమంతా రక రకాల జంతువులుగా మారాం. ఆ జంతువుల్లో మనిషి కూడా ఒకడు. అసలు జీవులు అలా నిరంతరంగా పరిణామం చెందుతూనే ఉంటారట. అవసరమైన గుణాలు స్వీకరిస్తారట, ఒంటికి మంచివి కానివి వదిలేస్తారట. అలా పరిణామం చెందుతూ పోతారట.”

“అసలు ఇదంతా నువ్వు ఎందుకు చదువుతున్నావట? నాకెందుకు చెప్తున్నావట. బొత్తిగా పని లేదా?”

“అమ్మా ఇది చదవడానికే నన్ను మీరు కాలేజ్ పంపిస్తున్నారు. ఇదే నా పని.”

“ఓహో! ఐతే సరే. నేను మీలా పెద్దగా చదువుకోలేదు కానీ, నేను చిన్నప్పటి నుండి చూసిన దాని ప్రకారం నాకేమనిపిస్తుందంటే, మనుషులు మాత్రం ఒంటికి మంచివైనవి వదిలేసి, చెడు వాటిని మాత్రం బాగా వంట పట్టించుకుంటున్నారని. నాకు పురోగమనం కంటే తిరోగమనమే ఎక్కువ కనపడుతూ ఉంది. పరిణమమేమో కానీ, తిండి ఎక్కువయి, శ్రమ తక్కువయి, ఒక్కొక్కరి పరిమాణం మాత్రం బాగా పెరిగిపోతూంది. ఇది నా సిద్ధాంతం.”

“నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే కావచ్చు కానీ, ఇది ఎగ్జాంలో రాస్తే మాత్రం నేను కూడా ఆ ప్రేం కుమార్ గాడిలా ఫెయిల్ అవ్వడం గ్యారంటీ. అప్పుడు మళ్ళీ వాడితో ఇంకో సంవత్సరం గడపాలి. వాడు మళ్ళీ కనపడకుండా ఉండడానికి, కావాలంటే తప్పు సిద్ధాంతం రాసయినా సరే పరీక్ష పాస్ అవుతాను.” పిడికిలి బిగించి అంది దేవి.

“ఓహో, వాడు ఇంకా విసిగిస్తూనే ఉన్నాడా? నాన్న గారిని మీ ప్రిన్సిపాల్ గారితో మాట్లాడమని చెప్పాలా?”

“వాడికి అంత సీను లేదులే.”

********************************************************************************

అలా నవ్వుకుంటూనే ఆ ప్రశ్నకి యాన్సర్ రాయడం మొదలు పెట్టింది దేవి.

Advertisements
This entry was posted in అతుకుల బొంత. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s