పడమర పడగలు – 4


రవితేజకి వారంలో నాలుగు రోజులు క్లాసులు ఉన్నాయి. శుక్రవారం మాత్రం లేదు. ఆ రోజు కొంత లేట్‌గా లేచాడు అతను. బ్రష్ చేసుకుని కిందకి వచ్చేసరికి, సుజాత పిల్లల్ని తయారు చేస్తూంది.

“రారా తమ్ముడూ, ఈ రోజు నీకు క్లాస్ లేదనుకుంటా?” అడిగింది రవితేజని.

“అవునక్కా. మళ్ళీ మండేనే,”

“అంటే లాంగ్ వీకెండ్ అన్న మాట. అదృష్టవంతుడివిరా తమ్ముడూ. నీకు ప్రతి వారం లాంగ్ వీకెండే ఐతే!”

“నా అదృష్టం గురించి ఎందుకులే కానీ, ఈ రోజు మీరు తొందరగా ఇంటికి వచ్చేస్తారా?”

“ష్యూర్. ఆయన పిల్లల్ని పికప్ చేసుకుని నాలుగుకే వచ్చేస్తారు. నేను ఐదుకల్లా ఇంట్లో ఉంటాను.”

సుజాత పిల్లలు ఇద్దరిని తీసుకుని బయలు దేరింది. సిరియల్స్ తినే ఇంటరెస్ట్ లేక, రవితేజ తాను హిండియానుంచి తెచ్చుకున్న “ఆలూతో అరవై ఆరు వంటలు” పుస్తకాన్ని తీసి అందులో ఒక వంటకాన్ని తయారు చేసే పనిలో పడ్డాడు.

చెప్పినట్టుగానే రాజేశ్ నాలుగుకల్లా పిల్లలని తీసుకుని వచ్చేశాడు. ఇంటిలో అడుగు పెట్టగానే ముక్కు ఎగ బీలుస్తూ, “ఏంటి, ఇల్లంతా ఏదో మాడిపోయిన వాసన వస్తూంది,” అన్నాడు.

“నేను ఏదో ఆలు వంటకం ట్రై చేశాను బావా,” సిగ్గు పడుతూ అన్నాడు రవితేజ.

“అదీ సంగతి. నేను కూడా పెళ్ళయ్యేంత వరకూ నానా తంటాలు పడ్డానులే. ఇప్పుడు నన్ను వంటింటి వైపే రానివ్వదు మీ అక్క. ఒక సారి నా వంట రుచి చూసిందిలే! అందుకన్న మాట,” అంటూ ఫోన్ తీసి ఎవరికో కాల్ చేశాడు రాజేశ్.

ఐదుకల్లా సుజాత కూడా వచ్చేసింది.

ఒక అరగంట తరువాత పిల్లల్తో సహా దంపతులు ఇద్దరూ తయారై వచ్చారు. “రావు గారింటికి పార్టీకి వెళ్తున్నాంరా. నువ్వు కూడా వచ్చేయి. ఒక్కడివి ఇంట్లో ఏం చేస్తావు?” అంది సుజాత.

నిజమే కద అనుకుని తను కూడా వాళ్ళతో బయలుదేరాడు రవితేజ.

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in అతుకుల బొంత. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s