పడమర పడగలు – 7


ఇదే రీతిన ఇంకో రెండు వారాలు గడిచాక ఒక రకమైన వైరాగ్యంలో కూరుకు పోయాడు రవితేజ.

దాన్నే విదేశీ విద్యా వైరాగ్యం అంటారని తరువాత తెలిసింది అతనికి. తనేంటి, అసలు అరెమికా ఎందుకు వచ్చాడు, వచ్చి ఇలా రోజుకి ఎనిమిది గంటలు ప్రయాణంలో ఎందుకు గడుపుతున్నాడు, తన సమ వయస్కులతో కాకుండా ఇలా సంసారుల పార్టీలు ఎందుకు అటెండ్ అవుతున్నాడు లాంటి విషయాల గురించి ఆలోచించి ఆలోచించి నిలువెల్లా నిర్లిప్తతతో నిండిపోయాడు. “ఇదేనా, ఇంతేనా?” లాంటి వేదాంత ధోరణి కలిగి ఉన్న పాటలు తనలో తాను పాడుకోవడం మొదలుపెట్టాడు.

అలానే అతని జీవితం సాగిపోయి ఉంటే అతని పరిస్థితి ఏమయ్యేదో కానీ, అతని అదృష్టవశాత్తు సీనియర్ స్టూడెంట్ అనుభవ రావుని కలవడం తటస్తించింది. అనుభవ రావు అదే యూనివర్సిటీలో రెండు మాస్టర్స్ చేసి, తరువాత పీ.హెచ్.డీ కూడా చేస్తున్నాడు.

“ఎందుకోయి రవి, ఎప్పుడు చూసిన ఏదో పోగొట్టుకున్న వాడిలా కనిపిస్తావు? ఏమన్నా లవ్ ఫెయిల్యూరా? అది అంత ఫీల్ అయ్యేంత విషయం కాదు. వేదదాసు కథ నుంచి మనం తెలుసుకునేదేంటి? తెగ తాగినా రాప్వతి దొరకలేదు, సరి కదా లివర్ కూడా పాడయ్యింది. అలాగే మోరియో లూజియెట్ విషయమే తీసుకో…”

“నాది లవ్ ఫెయిల్యూర్ కాదు సార్!” అర్జెంట్‌గా ఆయన వాక్ప్రవాహానికి అడ్డం పడ్డాడు రవితేజ, ఎక్కడ ప్రపంచంలోని భగ్న ప్రేమికుల కథలన్నీ చెప్పేస్తాడేమో అన్న భయంతో.

“ఐతే మరి ఏమిటి నీ సమస్య?” కాస్త బాధగా అన్నాడు అనుభవ రావు. ఒక వేళ రవితేజనే కనుక ఆపకుండా ఉండి ఉంటే, ఆయన ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెబ్దామనుకున్నాడు.

ఓ రెండు కప్పుల కాఫీలు తాగడం అయ్యేంతలో తన బాధలన్నీ వివరించాడు రవితేజ.

“ఓహో,” సాలోచనగా తల పంకించాడు అనుభవ రావు. “ఇది ఎవరికి రాని కొత్త సమస్య ఏమీ కాదు. ఇంతకు ముందు చాల మందికి వచ్చింది, ఇక ముందు కూడా బోలెడు మందికి వస్తుంది,” కాఫీ అయిపోవడంతో పేపర్ కప్‌ని ట్రాష్ క్యాన్‌లో పడేస్తూ అన్నాడు.

“ఐతే దీనికి పరిష్కారం కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది,”

“తెలుసు. చాలా సింపుల్ కూడా.”

“ఐతే చెప్పండి!”

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in అతుకుల బొంత. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s