ఎవడు యాడికెల్లి వచ్చిండో తెలుస్త లేదు


వీ.సీ.ఆర్. కార్యాలయం. “గీ శిరశాని స్రీనివాస యాదవ్ గొడవ ఏంద్రా భై? ఇంతకు ముందు యెవ్వడు గూడా ఒక పార్టీ నుండి ఇంకో పార్టీకి దుంకనె దుంకనట్టు చేస్తుర్రు. ఇదొక్కటి చాలు మన మీద మీడియా గానీ, మోస్తా వోళ్ళు గానీ, ఎంత కక్ష కట్టిండ్రో తెలియనికి,” కించిత్ బాధగా అన్నాడు వీ.సీ.ఆర్.

పక్కనే ఉన్న బరిసెల రాజేందర్ చిన్నగా దగ్గాడు.

“ఏంది రాజేందర్ దగ్గ బడితివి? చెప్పెడిదేమన్నా ఉంటే చెప్పు,” అనునయంగా అన్నాడు వీ.సీ.ఆర్.

“ఏం లే అన్నా. ఇంతకు ముందు కూడా ఎం.ఎల్.ఏ.లు జంపింగ్ జేసిర్రు గానీ, కానీ పాత పార్టీకి రాజీనామ చేసి బయటపడుతుండె. అదొక ముచ్చటైతే, ఇంకోటేమో నువ్వు శిరశానికి ఏక్ దమ్ మంత్రి పదవి కూడా ఇచ్చినుంటివి. అందుకనే ప్రతిపక్షపోల్లు లొల్లి ఎక్కువ జేస్తుర్రు,” వినయంగా చెప్పాడు రాజేందర్.

“మంత్రి పదవి ఇవ్వకుంటే గాడెందుకు జంప్ జేస్తడ్రా భై?”

“మొన్న ఏవంత రెడ్డి, నోటుకు వోటు వ్యవహారంల చిక్కుకుంటే, నువ్వు రాజకీయాల్లో నైతిక విలువలు ఎంత దిగ జారి పోయినవో చెప్పినవు గద! గందుకనే గా సాలె గాల్లు ఉల్టా ఇది షురూ జేసిర్రు.”

“దానికీ దీనికీ పోలికేందిర భై? మనమేమో పదవి ఇస్తమని అరేంజ్‌మెంట్ చేసుకున్నం. గాల్లు డైరెక్ట్ గా నోట్ల కట్టలతో క్యామెరా ముందు జిక్కిర్రు కద?”

“కొంత మంది గిట్టనోల్లు రెండూ ఒకటే అంటుర్రన్నా!”

“గట్లంటవా? సరే, మన ప్ర-క్యాష్ గౌడ్ ఈణ్ణే ఉన్నడు కద. నువ్వు చెప్పు ప్ర-క్యాష్, గీ అప్పొజిషన్ కుట్రని ఎట్ల తిప్పి కొడదమంటవు?” అక్కడే ఉన్న ప్ర-క్యాష్ గౌడ్‌ని అడిగాడు వీ.సీ.ఆర్.

“నాకేం తెలుస్తదన్నా, నేను భీ తెగులు దేశం నుంచి జంప్ అయ్యే ఈడికి వొచ్చిన కద! నేను కూడా ఇంకా రాజీనామ చెయ్యలే.”

“సరే, ఏదో-అయ్యని అడుగుదం. ఏదో-అయ్యా, నువ్వేమంటవు?”

“నేను గాంక్రెస్‌కెల్లి వచ్చిన కద సార్! నేను భీ రాజీనామ ఉత్తరం జేబుల పెట్టుకుని తిరుగుతున్నా. ఇద్దమంటే గా స్పీకర్ సాబ్ కనిపిస్త లేడు,” అన్నాడు ఏదో-అయ్య.

“గీ రూమ్‌ల ఉన్న ఇంకో ఐదుగురు కూడా గిట్ల వేరే పార్టీల నుంచి జంప్ అయ్యి రాజీనామ చేయకుండ ఉన్నోల్లే అన్నా,” వివరించాడు బరిసెల రాజేందర్.

అసహనంగా తల విదిలించాడు వీ.సీ.ఆర్. “ఎవ్వడు యాడికెల్లి వచ్చిండో తెలుస్త లేదు. ఇగో రాజేందర్, జంపైన ఎం.ఎల్.ఏ.లందరికి జెప్పు. మన పార్టీ కండువాతో పాటు, ఆల్ల ఒరిజినల్ పార్టీ కండువా గూడా కప్పుకోమను. అప్పుడు ఎరుక బట్టెటందుకు ఆసాన్ అవుతది.”

“గట్లనే అన్నా!”

Advertisements
This entry was posted in అతుకుల బొంత. Bookmark the permalink.

One Response to ఎవడు యాడికెల్లి వచ్చిండో తెలుస్త లేదు

  1. అందలమెక్కితే ఉచ్ఛనీచములు కనపడవు. ఫలితం అవశ్య భోక్తం.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s