పది మందిలో చుట్ట తాగినా… – 2


ఆమె ఉలికిపాటును అస్సలు ఖాతరు చేయకుండా తన కవిత కంటిన్యూ చేశాడు ప్రేమ్.

“ప్రతి ఉదయం పళ్ళు నేను తోమినా,
పుక్కిలించేది నీ పేరు తలుచుకునే.

ప్రతి సారి నేను ఈల వేసినా,
నా మనసులో గోల నీ కోసమే.

ఏ చిత్రాన్ని నేను చూసినా,
నాయిక మాత్రం నువ్వేలే

ఏ చొక్కాను నేను తొడిగినా…”

“ఇంకాపు!” గట్టిగా అరిచింది దేవి.

“అప్పుడేనా, ఇంకా ఒక్క నిమిషమే అయ్యింది. పైగా బోలెడు కవిత మిగిలే ఉంది,” నిరుత్సాహంగా అన్నాడు ప్రేమ్.

“ఇది కవితా? ఏ చొక్కాను నేను తొడిగినా, పై గుండీ మాత్రం నీవేలే అనే వాడివనుకుంటా. ఇది నువ్వు పూర్తిగా చదివి ఉంటే, B.C. కాలం నుంచి పుట్టిన ప్రతి కవి కూడా బ్రతికి లేచి, భోరున విలపించి, ఆత్మ హత్య చేసుకునే వాడు.”

“మరీ అన్యాయంగా మాట్లాడకు దేవి. ప్రతి రోజు జరిగే మాములు పనుల చుట్టూ నా ఎమోషన్‌ని రంగరించాను.”

“ఈ రోజుల్లో చుట్టలు ఎవరు తాగుతున్నారు?”

“చెప్పాను కద, వింగ్లీష్ పదం వాడకుండా రాశానని. అందుకే సిగరెట్ బదులు చుట్ట వాడక తప్పలేదు.”

“సరే, సిగరెట్ అయినా, చుట్ట అయినా పొగ నా మొహం మీద ఊదడం ఏ రకమైన ఎమోషన్?”

“క్లోజ్‌గా ఉన్న ప్రేమికుల మధ్య అలా జరుగుతుంది. అబ్బాయి అలా మొహం మీద పొగ వదిలితే, అమ్మాయి చిరుకోపంగా చూస్తుంది.”

“నీ కవిత కంటే దారుణంగా ఉంది నీ ఎక్స్‌ప్లెనేషన్.”

“మొత్తానికి నా కవిత నిన్ను ఏదో ఒకలా కదిలించింది. చూశావా?”

“కదిలించడం కాదు. వణికించింది. లాభం లేదు. ఇస్‌కీ సజా మిలేగీ, జరూర్ మిలేగి!”

“అంటే అర్థం?”

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in అతుకుల బొంత. Bookmark the permalink.

One Response to పది మందిలో చుట్ట తాగినా… – 2

  1. Anuradha says:

    😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s