పది మందిలో చుట్ట తాగినా… – 3


“అంటే అర్థం నువ్వు చేసిన ఈ పాపానికి శిక్ష తప్పకుండా పడుతుంది అని,” నిదానంగా చెప్పింది దేవి. అప్పటికి ఆమె కాస్త షాక్ నుంచి కోలుకుని మామూలు స్థితికి వచ్చింది.

“శిక్షా! అయ్య బాబోయి ఎందుకు?”

“నువ్వు రాసిన కవిత విని నా ఆయుష్షు కనీసం ఒక నెల తగ్గుంటుంది. అందుకు.”

“ఏంటా శిక్ష?”

“ఒకటి కాదు రెండు శిక్షలు.”

“మళ్ళీ అయ్య బాబోయి. ఒక తప్పుకు రెండు శిక్షలేంటి?”

“అసలు నువ్వు రాసిన ప్రతి లైన్‌కి ఒక శిక్ష వేయాలి. రెండే వేస్తున్నా. సంతోషించు!”

“ఇంతకీ ఆ శిక్షలేమిటి?”

“ఒకటి నువ్వు రాసిన కవితకు ప్రతిగా నేనొక కవిత వినిపిస్తాను.”

“ఇది శిక్షేంటి, ఆనందంగా వింటాను. చెప్పు, చెప్పు!”

దేవి తన కవిత మొదలెట్టింది.

“ఈ కాలేజ్‌లోనే నిన్ను చేరమన్న ఆ దిక్కు మాలిన వెధవ ఎవడు?
నా ఖర్మ కాల్చడానికే నిన్ను సృష్టించాడా ఆ దయ లేని దేవుడు?

ప్రేమకు స్పెల్లింగ్ తెలియని నీ లాంటి వాళ్ళ నోట పడి,
నిండు జుత్తుతో ఉండాల్సిన దాని తల అయ్యింది బోడి.

ఇదే నీకు నా మొదటి, ఆఖరి వార్నింగ్ కూడా, ప్రేమ్ కుమారోయి!
మళ్ళీ ఇలాంటి కవితలతో నా దగ్గరికొస్తే వస్తే నరుకుతానొరేయి!”

వినలేక చెవ్వులు మూసుకున్నాడు ప్రేమ్ కుమార్.

కాసేపటి తరువాత, “ఆ రెండో శిక్ష ఏంటి?” అనడిగాడు నీరసంగా.

“ఇక నుంచి మన మధ్య మాటలు కూడా బంద్.”

“మరి ప్రతి సోమవారం ఉదయం, నిన్ను ‘నా ప్రేమని అంగీకరించావా?’ అని అడగొచ్చన్నావు?

“దానికి మాటలెందుకు? ఆ రోజు ఎదురు పడి నన్ను చూసి కను బొమ్మలెగరేయి. నేను తల అడ్డంగానో నిలువుగానో ఊపుతాను.”

బుర్ర గోక్కుంటున్న ప్రేమ్ కుమార్ని తన మానానికి తనను వదిలి, క్లాస్‌లోకి వెళ్ళిపోయింది దేవి.

Advertisements
This entry was posted in అతుకుల బొంత. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s