TFII లొల్లి – 5


“నేను అతని మనోభావాలు దెబ్బ తీయడం ఏంటయ్యా, చోద్యం కాకపోతేనూ! అతను ఏం ప్రాజెక్టులు చేశాడో అడిగాను, అంతేగా! పైగా ఇరవయి ఏళ్ళనుంచి ఉంటున్నాడు కద!”

టేబుల్ కింద చెక్కకేసి తల కొట్టుకున్న సౌండ్ వచ్చింది. “అయ్యో, మీరు మాటలతోనే వాడి ప్రాణాలు తీసేలా ఉన్నారే! పదరా మనం ఇక్కడి నుండి వెళ్ళిపోదాం,” అంటూ మిగతా ఇద్దరూ మొదటి సీనియర్ విద్యార్థిని టేబుల్ కింద నుంచి బయటకు లాగారు.

“ఆగండి, ఇంతకీ మీరేం ప్రాజెక్టులు చేశారో చెప్పండి,” పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలా అడిగాడు జగేంద్ర.

“వెంటనే ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయడం నాకిష్టముండదు సార్. గత 19 ఏళ్ళనుంచి దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తూనే ఉన్నాను, ఏం చెయ్యాలా అని. తోచగానే మొదలు పెడతాను,” చెప్పాడు రెండవ సీనియర్ విద్యార్థి.

“నా సీనియారిటీ 18 ఏళ్ళే సార్! నా కంటే సీనియర్ వీడుండగా నేను మొదలు పెడితే, ఏం బాగుంటుంది! అందుకే వాడి కోసం వెయిటింగ్ ఇక్కడ,” చెప్పాడు మూడవ సీనియర్ విద్యార్థి.

“మీరు వెళ్ళండి,” తల పట్టుకుని వారిని పంపించేశాడు జగేంద్ర చౌహాన్.

**************************************************************************************

జగేంద్ర చౌహాన్, స్టూడెంట్స్‌ని మానసికంగా హింసిస్తున్నాడన్న వార్త క్యాంపస్ మొత్తం దావానలంలా వ్యాపించింది.

“ఆయనకి యాక్టింగ్ గురించి ఏం తెలుసండి, ఏవో బీ-గ్రేడ్ సినిమాల్లో నటించాడు అంతే,” ఆవేశంగా అన్నాడు 15 ఏళ్ళ నుంచి అక్కడ ఉంటున్న విద్యార్థి ఒకతను, తను కనీసం ఆ బీ-గ్రేడ్ సినిమాల్లో కూడా లేడన్న విషయాన్ని కన్వీనియెంట్‌గా మరిచి పొయి.

“అవును, ఈయన కంటే గొప్ప వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు కద! ఏ షమితాబ్‌నో, ఇడ్లీ పూరీనో, లేకపోతే ఏ లిదీప్ కుమార్‌నో డైరెక్టర్‌గా చేయొచ్చు కద. వాళ్ళు ఎలాగూ, పని పాట లేకుండా మన గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు పిలుస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నారు కూడా!” వత్తాసు పలికాడు ఇంకో సీనియర్ విద్యార్థి.

“నన్నడిగితే మన లెవెల్‌కి ఏ వీట్సెన్ స్పీల్‌బర్గో ఐతే బాగుంటుంది బావా!” అభిప్రాయ పడ్డాడు మరొక విద్యార్థి.

***************************************************************************************

“దాని తరువాత పని పాట లేని ప్రతి ఒక్కరు ఈ విషయంలో తల దూర్చి, జగేంద్ర చౌహాన్ దిగి పోవాల్సిందే అంటూ స్టూడెంట్స్‌కి మద్దతు ప్రకటించారు. ఎంత పని పాట లేని వాళ్ళో ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే, ఆ గుంపులో మన సాహుల్ గాంధి కూడా ఉన్నాడు. అంతా పనికి మాలిన వారన్న మాట. ఈ రోజుకి ఇంకా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాలేదు. అదండి సంగతి!” అంటూ TFII లొల్లి కథా కాలక్షేపాన్ని ముగించారు శంకర్రావు గారు.

“అయ్య బాబోయి, రిటైర్ అయ్యాము కాబట్టి మనకు మాత్రమే పనీ పాటా లేదనుకున్నాను. ఇంత మంది ఉన్నారన్న మాట!” ఆశ్చర్య పోయారు కేశవరావు గారు.

Advertisements
This entry was posted in అతుకుల బొంత. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s