హెయిర్ కట్ అక్కర్లేదుగా! – 1


ఆ రోజు ఆదివారం ఉదయం. పేపర్ చదువుకుంటున్న శంకర్రావు గారికి అప్పుడే ఇంటినుంచి బయటపడి ఎటో వెళ్తున్న కేశవరావు గారు కనిపించారు.

“ఎక్కడికి సార్?” ప్రశ్నించారు శంకర్రావు గారు.

“హెయిర్ కట్‌కి వెళ్తున్నాను మాస్టారూ.”

“ఎంత తీసుకుంటాడు?”

“మామూలే. రెండొందలు.”

“ఐతే ఇలా రండి. మీకు ఆ రెండొందలూ సేవ్ చేస్తాను.”

“ఏంటి, మీరే క్షవరం చేస్తారా?”

“తొందరెందుకు కేశవరావు గారు. ఇలా రండి.”

కేశవరావు గారు వచ్చి పక్కనే కూర్చోగానే, “మీకో కథ చెప్తాను. ఆఖర్లో అదే కథని క్లుప్తంగా తిరిగి చెప్పాలి. సరేనా?” అడిగారు శంకర్రావు గారు.

“చెప్పండి, కథలంటే నాకు ఇష్టం కూడానూ!”

“అనగనగా చంద్రాణి ముఖర్జీ అని ఒకావిడ ఉంది. ఆమెకి తన మొదటి భర్త బుద్ధార్థ దాస్‌తో ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు. వారి పేర్లు, షానా, మైఖేల్. చంద్రాణి బుద్ధార్థకి విడాకులు ఇచ్చి, మృతజీవ్ ఖన్నాని పెళ్ళి చేసుకుంది. పిల్లల్ని గాలికి వదిలేసింది. మృతజీవ్ ఖన్నాతో దుర్విధి అనే కూతురుని కనింది. తరువాత మృతజీవ్ ఖన్నాని కూడా వదిలేసి, రిపీటర్ ముకర్జియాని పెళ్ళి చేసుకుంది. రిపీటర్ ముకర్జియాకి అంతకు ముందే ఒక పెళ్ళి జరిగి విడాకులు కూడా అయిపోయాయి. అతనికి మొదటి భార్య ద్వారా ఇద్ద్దరు కొడుకులు పుట్టారు. వాళ్ళ పేర్లు పోహుల్ ఇంకా పోబిన్,” కథ కాసేపు ఆపి ఊపిరి పీల్చుకున్నారు శంకర్రావు గారు.

“ఇది కథేంటి సార్. ఇక్షావుకుల వంశ వృక్షంలా ఉంది,” అని అసహనంగా తన జుత్తు పీక్కున్నారు కేశవరావు గారు.

“తొందర పడకండి. కథ ఇప్పుడే మొదలయ్యింది. చంద్రాణి, రిపీటర్‌కి తన మొదటి రెండు పెళ్ళిళ్ళ గురించి కానీ, తన ఇద్దరి భర్తల ద్వారా పుట్టిన ముగ్గురు పిల్లల గురించి కానీ చెప్పలేదు.”

“ఎందుకు చెప్పలేదు, చెప్పుంటే ఆ రిపీటర్ కూడా నాలా టార్చర్ పడుండే వాడు కద,” ఇంకొంత జుత్తు పీక్కుంటూ అన్నారు కేశవరావు గారు.

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in అతుకుల బొంత. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s