నీ అవార్డ్ నువ్వే తీసుకోరా! – 1

“ఈ మధ్య మన దేశంలో మేధావులంతా తమకు వచ్చిన కమల అవార్డ్స్ ప్రభుత్వానికి వెనక్కి ఇచ్చేస్తున్నారట కద?” అడిగారు కేశవరావు గారు.

“అవును, కొందరు మేధావులు తిరిగి ఇచ్చేస్తున్నారట,” ఒప్పుకున్నారు శంకర్రావు గారు.

“మేధావులంటే మరి ఎంతో ఆలోచించే తిరిగి ఇచ్చేసుంటారు కద. ఊరికే ఏదీ చెయ్యరు కద!”

“మిగతా దేశాల్లో మేధావుల సంగతి నాకు తెలీదు కానీ, మన దేశంలో మేధావులు చాలా డిఫరెంట్, కేశవరావు గారు. వారి మేధస్సు కొన్ని సందర్భాల్లోనే పని చేస్తుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో మెదడు లేని వారి కంటే కూడా అధ్వానంగా ఉంటుంది.”

“నాకు అర్థం కాలేదు సార్.”

“మరేం లేదు. ఈ మేధావులకి కొన్ని సందర్భాల్లోనే అన్యాయం కనిపిస్తుంది, నిరసన తెలియ జేయాలి అని కూడా అనిపిస్తుంది. మిగతా సందర్భాల్లో బ్రహ్మాండం బద్దలైనా పట్టించుకోరు.”

“అంతే అంటారా?”

“లేకపోతే ఏంటి? ఇప్పుడు వీరంతా అవార్డులని, తమ ప్యాంట్ మోకాలి దాక మడతెట్టుకుని శరవేగంతో తిరిగి ఇచ్చేస్తున్న కారణం ఏంటి? మోడీ పాలనలో మత సామరస్యం దెబ్బ తింది. మోడి పాలనలో శాంతి భద్రతలు లేవు. మోడీ పాలనలో కళాకారులకు స్వేచ్ఛ లేదు అని. అంతేనా? దీనికీ ఆజ్యం పోసిన సంఘటన, ఆవు మాంసం తిన్నాడన్న అనుమానంతో, ఉత్త ప్రదేశ్‌లో కొందరు గ్రామ ప్రజలు ఒక అహ్మదీయుడిని చంపడం. అవునా?”

“అంటే మన దేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో గోవధపై నిషేధం ఉందనుకోండి. అయినప్పటికి చట్టాన్ని ప్రజలు తమ చేతిల్లో తీసుకోవడం తప్పు కద!”

“ముమ్మాటికి తప్పే కేశవరావు గారు! అందులో ఇంకో మాట లేదు. అలా చేసిన వారిని శిక్షించాల్సిందే. కానీ కాస్త ఆలోచిస్తే ఈ మేధవులు ఇలా వీరంగం వేస్తూంది, ఆ అహ్మదీయుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడని కాదు, మోడీనీ, జె.బీ.పీ.ని ఇరుకులో పెట్టి ప్రజల్లో వ్యతిరేకత తీసుకు రావడానికి అని ఎవరికైనా తెలిసి పోతుంది.

శాంతి భద్రతల గురించి అంత ఆందోళన ఉంటే, వీరంతా ముందు నిలదీయాల్సింది ముభావం సింగ్ ప్రభుత్వాన్ని. ఉత్త ప్రదేశ్‌లో శాంతి భద్రతలు కాపాడాల్సింది ప్రప్రధమంగా ఆయన ప్రభుత్వమే.”

“నిజమే కదూ!”

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in అతుకుల బొంత. Bookmark the permalink.

2 Responses to నీ అవార్డ్ నువ్వే తీసుకోరా! – 1

  1. kamudha says:

    తప్పదు మరి. వీరికి ఆ ఎవార్డ్ ఇచ్చింది గాంక్రెస్. ఇప్పుడు వారిని ఎవరు పట్టించు కొవడం లేదు. తిరిగి ఇచ్చేస్తానని మారం చేస్తే వారికి పేరొస్తుందని ఆ ఆరాటం.

  2. kastephale says:

    మేధావులు ప్రజలు చూస్తున్నారన్న సంగతి మరచారు 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s