నీ అవార్డ్ నువ్వే తీసుకోరా! – 2

“ఇంతకు ముందు ఇలానే మతపరమైన అసహనం మన దేశంలో పొడ చూపిన సందర్భాలు మీకు కొన్ని గుర్తు చేస్తాను. అలాంటి సమయాల్లో ఈ మహానుభావులు ఎన్ని సార్లు వాళ్ళ అవార్డులు తిరిగి ఇచ్చారో చూద్దాం.”

“అలాగే, చెప్పండి.”

“1984లో మందిరా గాంధిని ఆవిడ జిక్కు అంగ రక్షకులు కాల్చి చంపినప్పుడు, ఢిల్లీ డాలీలోని, గాంక్రెస్ రౌడీ మూకలు మూడు వేల పై చిలుకు జిక్కులని ఊచ కోత కోసినప్పుడు, తను కూడా జిక్కు అయిన ఒక్క దుఖ్‌వంత్ సింగ్ గారు మాత్రమే తన కమల భూషణ్ అవార్డుని తిరిగి ఇచ్చారు. అప్పట్లో ఈ మేధావులంతా ఆయన్ని కూడా దాదాపు వెలివేసినంత పని చేశారు. అప్పుడు ప్రధానిగా ఉన్న జాజావ్ గాంధి ఆ దారుణానికి బాధ్యత వహించాలని, వీళ్ళలో ఒక్కరైనా తమ అవార్డులు వాపస్ ఇచ్చారా?”

“లేదనుకుంటానండి.”

“అనుకోవడం ఏమిటి, ఇవ్వలేదు. పైగా జాజావ్ గాంధి గారు తన పార్టీ రౌడీలను ఈ విధంగా వెనకేసుకుని వచ్చారు. ఆయన చెప్పింది, ” ఒక పెద్ద చెట్టు కూలిపోతే, భూమి కంపిస్తుంది” అని. అంత స్పష్టంగా religious intoleranceని వ్యక్త పరిచినా, వీరెవ్వరూ కిక్కురుమన లేదు.”

“ఎందు చేత అంటారు?”

“ఇందులో చాల మందికి అవార్డులు రావడానికి కారణమే వారంతా గాంక్రెస్ మోచేతి నీళ్ళు తాగడం. అలాంటి వాళ్ళు ఒక గాంక్రెస్ ప్రధాన మంత్రిని అవమానించేలా ప్రవర్తిస్తారా?”

“ఓహో!”

“సంఖ్యలు కంపేర్ చేయడం కాదు కాని, ఒక్క అహ్మదీయుడు, కొందరు గ్రామస్తుల చేతిలో చనిపోయినప్పుడు వీరి హృదయం ఇంత విల విల లాడి పోయిందే, అంతమంది జిక్కులని అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వమే పూనుకుని చంపిస్తే, వీరి అంతరాత్మలు ఎలా, ఎందుకు ప్రశాంతంగా ఉన్నాయి?”

“అసలు వీరు అవార్డులు తిరిగి ఇస్తున్న కారణం, మన దేశంలో మతపరమైన అసహనం పెరిగిపోవడం కాదనిపిస్తూంది.”

“ఇప్పుడు ట్రాక్‌లోకి వస్తున్నారు. ఇంకో ఉదాహరణకి మన షాక్మీర్ పండిట్లని తీసుకుందాం.”

“వారి విషయంలో ఏం జరిగింది?”

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in అతుకుల బొంత. Bookmark the permalink.

3 Responses to నీ అవార్డ్ నువ్వే తీసుకోరా! – 2

  1. Kslks Sarma says:

    దేశములోని జనసామాన్యం, మేధావులు (ఇటలీ విధేయులు కానివారు), అల్పులు కాని వారందరు ఈ వర్గానికి రాజకీయ కారణాలవల్ల ఆర్ధిక, సామాజిక పునరావాసం కల్పించినదానికి ప్రతిఫలముగా చేయుచున్న ఈ వికృత క్రీడను ఖండిస్తున్నా పశ్చాత్తాపము చెందకపోవుట వారి నిజరూపమును బహిర్గతపరుస్తోంది.

  2. kinghari010 says:

    తిరిగిచ్చుటలో ఉన్న హాయి వేరెచ్చటనూ లేదోయి:-)
    వచ్చినప్పుడూ నన్ను యెవరు గమనించిరీ?
    తిరిగిచ్చునప్పుడూ యెంతటిదీ పాప్యులారిటీ – అద్దిర బన్నా!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s