రెండు లక్షల తన్నులు!


స్టార్ నా కొడుకుల పోస్ట్ ప్రచురణతో తేటగీతి, రెండు లక్షల పై చిలుకు తన్నులు తన్నించుకుంది. స్టార్ పవరా, మజాకానా!

తన్ను తన్నుకి “మేధావుల” నుంచి సగటు పాఠకులని రక్షించాల్సిన బాధ్యత, నా మీద ఇంకా పెరుగుతుందని నాకు తెలుసు. ఆ కర్తవ్య సాధనలో ఒక్క అడుగు కూడా వెనక్కి వేయనని మనవి చేసుకుంటున్నాను.

ధన్యవాదాలు!

Advertisements
This entry was posted in డియర్ రీడర్స్!. Bookmark the permalink.

3 Responses to రెండు లక్షల తన్నులు!

  1. రవి says:

    ఇంకో లక్షతన్నులు ప్రాప్తిరస్తు. 🙂

  2. kinghari010 says:

    ఈ స్టార్ నా కొడుకుల పోస్ట్ ప్రచురణతో…..?
    ఆ పోష్టు యేందో లింకు ఇవ్వరాదా!
    మాబోటి అసమదీయులకి అయ్యోమయం తప్పుద్ది?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s