Category Archives: అతుకుల బొంత

కాదేది కవితకనర్హం అని మహా కవి శ్రీ శ్రీ అన్నట్టు, ఈ categoryలో వ్రాయని టాపిక్ అంటూ ఉండదు. సబ్ కుఛ్ చల్తా హై!

ఇందులో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన కొన్ని పాత్రలు తరచు వస్తూ పోతూంటాయి. మన చుట్టూ జరుగుతున్న విషయలతో పాటూ వారి కథ కూడా నడుస్తూంటుంది.

మదర్ తెరీమా – 5

కుర్చీలో కూర్చుని పేపర్ చదువుకుంటున్న శంకర్రావు గారు, ఎందుకనో పేపర్ పక్కకు జరిపి చూసేసరికి, ఆయన కాళ్ళకి మొక్కబోతున్న కేశవరావు గారు కనిపించారు. “అయ్యయ్యో, ఇదేం దారుణం కేశవరావు గారు,” అంటూ ఆయన్ని వారించి, “అసలు ఏం కష్టమొచ్చింది మీకు?” ప్రశ్నించారు శంకర్రావు గారు. “నా కష్టాలన్ని మీ వల్లే మహాప్రభో, మదర్ తెరీమా గురించిన … Continue reading

Posted in అతుకుల బొంత | 1 Comment

మదర్ తెరీమా – 4

“శంకర్రావు గారు, ఇదేం బాగోలేదండి!” అన్నారు కేశవరావు గారు ఆయన పక్కనే కూర్చుంటూ. “ఏమయ్యిందండి?” చదువుకుంటున్న పేపర్ నుంచి తలెత్తి చూశారు శంకర్రావు గారు. “మదర్ తెరీమా చేసే ‘సేవ’ అలాంటిది ఎందుకో కారణాలు వివరిస్తానన్నారు. ఆ విషయం చెప్పి నెలయ్యింది. కానీ ఇంకా మీరు ఆ ఊసే ఎత్తలేదు,” నిష్టూరం ధ్వనించింది కేశవరావు గారి … Continue reading

Posted in అతుకుల బొంత | 1 Comment

మదర్ తెరీమా – 3

సరిగ్గా అప్పుడే అక్కడికి వచ్చాడు కుమార్. “నాన్నోయి, మీరిలా తెరీమా గురించి వ్యర్థమైన చర్చ చేసి ఏం లాభం లేదు. ఆమెని ఆల్‌రెడీ పునీతని చేసేశారు తెలుసా?” అంటూ. “పునీతని చేయడం ఏంట్రా?” కాస్త అయోమయంగా అడిగారు శంకర్రావు గారు. “అదే నాన్నా, ఆవిడకి sainthood ఇచ్చేశారు. అవును అదేంటి, అంకుల్ నోరు, అలా తెరిచి … Continue reading

Posted in అతుకుల బొంత | 4 Comments

మదర్ తెరీమా – 2

“అంటే ఆవిడకి వారసులు ఎవరూ లేరు. సన్యాసిని. పాపం ఆమె డబ్బు ఏం చేసుకుంటుంది, మీరు మరీ చెప్తారు.” “మహానుభావా, నేను ఆవిడ ఆ డబ్బులు తనే నొక్కేసింది అని చెప్పట్లేదు. ఆ డబ్బులు దేనికి ఉపయోగపడతాయి అన్న అభిప్రాయంతో ఆమెకి విరాళాలు ఇచ్చారో, వాటికి ఆమె వాడలేదు అని చెప్పడమే నా ఉద్దేశం.” “మరి … Continue reading

Posted in అతుకుల బొంత | 5 Comments

మదర్ తెరీమా – 1

“ఇది విన్నారా, శంకర్రావు గారు, మదర్ తెరీమాకి sainthood ఇస్తారట,” ఆనందంగా చెప్పారు, కేశవరావు గారు, ఆయన పక్కనే ఉన్న కుర్చీలో కూర్చుంటూ. “ఓహో, దానికి మీరెందుకు అంత మురిసిపోతున్నారు?” అడిగారు శంకర్రావు గారు, తన కళ్ళ జోడు తీసి తుడుచుకుంటూ. “అదేంటండి, దేశం కాని మన దేశానికి వచ్చి, ఇక్కడే స్థిర పడిపోయి, అభాగ్యులకు, … Continue reading

Posted in అతుకుల బొంత | 7 Comments

అడ్వర్టైజ్‌మెంట్స్ ఎలా పుడతాయంటే…

“రండి, కేశవరావు గారు! మీరు ఊరికి వెళ్ళినప్పటి నుండి, మీ కంపెనీ చాలా మిస్ అవుతున్నాను. చాలా రోజులయ్యింది మనం ఇలా కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకుని,” ఆహ్వానించారు శంకర్రావు గారు. “ఇదిగోండి, కాఫీ,” అంటూ తెచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టారు పార్వతమ్మ గారు. “అదేంటి, నేను అడగకుండానే తెచ్చేశావు?” ఆశ్చర్య పోయారు శంకర్రావు గారు. “మీరు … Continue reading

Posted in అతుకుల బొంత, సినిమాలు | 4 Comments

బాబాయికి ప్రేమతో, అబ్బాయికి ద్వేషంతో, గూడ్స్ రాజా, జోక్ గాడే పెద్ద నాయన!

“నాన్నోయి, నాన్న!” అరుచుకుంటూ వచ్చాడు కుమార్. “ఏంట్రా, ఆ హడావుడి?” అడిగారు వరండాలో కూర్చుని పేపర్ చదువుకుంటున్న శంకర్రావు గారు. “ఎప్పుడూ మన తెగులు సినిమాల్లో వెరైటీ లేదు అని గోల పెడుతూంటావు కద! ఈ సంక్రాంతికి చూడు నాలుగు కొత్త సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. దేనికదే స్పెషల్, తెలుసా!” గర్వంగా చెప్పాడు కుమార్. “అబ్బో, … Continue reading

Posted in అతుకుల బొంత | 11 Comments